Europe.bg
  Начало - Тема на месеца
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Тема на месеца

  • A+
  • A-
14-02-2007

БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ПОПУЛЯРИЗИРАТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ - 2

По какъв начин текат в София и Букурещ комуникационните и PR-дейности, свързани с промоцията на финансовата перспектива за периода 2007-2013 г.?

Проучване на Портал ЕВРОПА

Вижте Първата част ТУК, за да си припомните какво решение е намерила Румъния за комуникационни дейности по Структурните инструменти!

ВТОРА ЧАСТ - В БЪЛГАРИЯ

Два милиона двеста и петдесет хиляди лева - това е стойността на сключения на 12 януари договор с рекламната агенция "ПР енд медия" за информационна кампания за Структурните фондове на ЕС. Възложител на обществената поръчка е Министерството на финансите и поръчката не е свързана с проект или програма, които са финансирани от фондове на ЕС.

Пълното наименование на поръчката е: "Провеждане на национална информационна кампания, която да запознае широката общественост с краткосрочната финансова перспектива пред България за периода 2007-2013 година, след присъединяването към ЕС, както и с условията и параметрите при предстоящото усвояване на Европейските структурни фондове и финансирането на приоритетните области за развитието на страната, определени според Националната стратегическа референтна рамка и разпределени в шестте Оперативни програми."

Както е описано в Регистъра на обществените поръчки, целта на МФ е с този проект да постигне широка обществена информираност - не само на гражданите като цяло, а и на отделните социално-икономически групи, сдружения и обществени организации по темата. Освен това възложителят цели да се обясни финансовата перспектива пред страната, да се даде възможно най-широк достъп до информация чрез разяснителна кампания на всички заинтересовани групи и лица - за НСРР, ОП и възможностите за усвояване на фондове.

В Регистъра пише, че срокът на сключения договор е шест месеца - като информацията за неговото сключване е изпратена на 19.01.2007 г. Обаче в обявлението за обществената поръчка, изпратено в АОП на 11.07.2006 г., като крайна дата на изпълнението на договора е посочен 31.03.2007 г.

Обжалването

Поръчката бе обявена още през юли миналата година, но договорът бе сключен чак на 12 януари 2007 заради обжалвания пред КЗК и впоследствие пред ВАС. Жалбите досега се отхвърлят. 

4 оферти са получени за обществената поръчка - на "МАГ адвъртайзинг" ООД, на Рекламна агенция "Крес" ЕООД, на "ПИАР консорциум" ООД и на "ПР енд медия" ЕООД. От процедурата обаче са отстранени РА "Крес" и "ПИАР консорциум" поради - както написаха от МФ на Портал ЕВРОПА - "допуснати пропуски в документацията за участие".

За изпълнител е определена "ПР енд медия" - офертата й е оценена с 96.8 точки, на второ място с 57.5 точки остава "МАГ адвъртайзинг". Както обясняват от МФ, за разлика от "МАГ Адвъртайзинг", агенцията е приложила писма за медийна подкрепа от водещи регионални и национални медии, "... което обезпечава качественото и коректно изпълнение на поръчката. Участникът предоставя и референции за изпълнение на подобен мащабен комуникационен проект."

Сякаш неочаквано следва поредица от жалби от страна на "ПИАР консорциум" - който като участник в процедурата оспорва протичането й, класирането и избора на победител. "ПИАР консорциум" освен това намира за несъстоятелни основанията за отстраняването му от процедурата.

Междувременно Гражданското дружество между фирмите "МАД груп" и "Медиа груп" също обжалва - тези фирми оспорват самата процедура: откриването й, поставените от възложителя изисквания към участниците - изобщо в жалбите се говори за "множество нарушения на ЗОП още в самата документация".

Според управителя на "МАД груп" и на "ПИАР консорциум" Георги Краев, Гражданското дружество е заинтересована страна по случая, защото отговаря на всички критерии за участие в процедурата с изключение на този за изисквана регистрация по Търговския закон. Това е нарушение на ЗОП, този критерии, поставен от Министерството на финансите, е незаконосъобразен, казва Краев.

Управителят на "МАД" Георги Краев се свърза с Портал ЕВРОПА във връзка с предишни наши публикации за обществени поръчки за информационни кампании. Той е категоричен, че традиционно само три фирми участват в поръчки с код, свързан с рекламата. Краев е убеден, че от тези три фирми винаги единствено печели "ПР енд медия", в което той съзира нередности и намира, че "допълнителният участник ПИАР консорциум беше изхвърлен от спретната процедура на МФ, която бе създадена, за да се усвоят едни пари от едни хора."

(виж подробно интервю с Георги Краев в рубриката "Интервюта" на Портал ЕВРОПА)

"ПИАР консорциум" обжалва последователно пред КЗК и ВАС, включително подава искане за временна мярка "спиране на процедурата", но искането се отхвърля. Аргументът на ВАС е евентуално увреждане на обществения интерес, вследствие на неинформирането на българите, ако се попречи на старта на комуникационната кампания за Структурните фондове.

(още за аргументите на КЗК и ВАС - виж по-долу, бел.ред.)

Предстои Върховният административен съд (ВАС) да разгледа на 27 февруари жалбата по същество на "ПИАР консорциум".

Георги Краев заяви пред Портал ЕВРОПА, че са сезирани "няколко компетентни европейски и една американска институция".

Другият кандидат, отстранен от участие в процедурата - рекламна агенция "Крес" - е решил да не обжалва, "... защото отстраняването ни... ни наведе на мисълта, че ще бъде излишна загуба на време и допълнителни усилия от наша страна да обжалваме" - заяви за Портал ЕВРОПА маркетинг директорът на "Крес" Владимир Йоцов. Той обаче допълва, че от рекламната агенция не са се натъквали пряко на корупционни практики - нито по време на участието им в тази, нито в други обществени поръчки.

(виж интервю с Владимир Йоцов в рубриката "Интервюта" на Портал ЕВРОПА)

Йоцов е категоричен - "Смело мога да заявя, че от участниците в процедурата, рекламна агенция "Крес" притежава най-квалифицирания и с най-много опит екип в осъществяването на подобни мащабни проекти за държавни институции". В проекта на "Крес" са били предложени подробно разработени идеи, които да се осъществят с помощта на бТВ, "Хоризонт" и редица регионални медии, покриващи цялата страна. 

От друга страна, според МФ, при избора на "ПР енд медия" за победител е натежала като мотив именно предложената мрежа от медии, които да помогнат за реализирането на кампанията.

КЗК и обществените поръчки

Отстраненият участник в "спретнатата процедура" (както я определя Георги Краев) иска от КЗК и ВАС процедурата да бъде спряна.

Новият, от миналата година, член 121а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) казва: "По мотивирано искане на жалбоподателя КЗК може да наложи временна мярка - спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка. При произнасяне по искането комисията преценява неблагоприятните последици от забавянето на процедурата и реалната опасност за сериозно увреждане на обществения интерес или на интересите на страните."

В жалбата до КЗК на Гражданско дружество между "МАД Груп" и "Медиа Груп" се твърди, че в документацията за поръчката не са посочени техническите спецификации, които съгласно ЗОП са задължителни. В жалбата на "ПИАР консорциум" пък се твърди, че от протокола на комисията за разглеждане и класиране на офертите не е видно какви точно документи са представили другите участници, които са класирани, поради което е невъзможно да се прецени дали жалбоподателят е отстранен в полза на класираните участници и победителя.

На 31 октомври КЗК оставя без уважение жалбите на Гражданско дружество между "МАД Груп" и "Медиа Груп" и на "ПИАР консорциум".

Към интервютата с Георги Краев и Владимир Йоцов, Портал ЕВРОПА ви предлага приложени пълните решения на КЗК и ВАС. А ТУК вижте документа, с който министърът на финансите Пламен Орешарски обявява мотивите за избор на победител в поръчката. 

На 1 декември председателят на КЗК Петко Николов подписа с главния прокурор Борис Велчев "споразумение за координация и сътрудничество" - за по-ефективен контрол върху обществените поръчки и изпълнението на договорите за концесия. КЗК се ангажира да изпраща на прокуратурата материалите по случаи, по които има съмнения, а прокуратурата да сезира КЗК, ако в свои разследвания се натъкне на нарушения, свързани с обществени поръчки и концесии.

Както обясни пред Портал ЕВРОПА шефът на КЗК Петко Николов, има случаи, в които е констатирал, че действително процедурата изглежда така, сякаш е изготвена специално, за да спечели конкретно лице. "Това не остава незабелязано от нас и така ще бъде и занапред. Никой от възложителите не бива да мисли, че може да подведе КЗК когато прави процедурата за определено лице", каза Николов. Половината от жалбите се отнасят до заложени дискриминационни условия за избор на победителя. Органът има 40 нови служители с оглед на новите му правомощия и те преминават различни форми на обучение. По думите му КЗК била най-подготвеният орган, "що се отнася до правилността на заложените критерии за оценка при обществени поръчки, от гледна точка на конкуренцията. Както се казва - обречени сме да успеем. Мисля, че към момента улавяме пулса на поръчките..."

ВАС и обществените поръчки

Дни преди края на годината - на 14 декември 2006 - Върховният административен съд потвърждава определението на КЗК. Поръчката не се спира.

Съдийката Мария Костова докладва случая. Съдът разглежда жалбата по същество и смята, че е неоснователна по следните съображения: предметът на обществената поръчка е гражданите да бъдат информирани за финансирането от Европейските фондове - "предвид крайния срок за реализирането на проекта - до 31.03.2007 г., спирането на процедурата би довело до нейното необосновано забавяне." ВАС пише, че "съществува риск обществеността да не бъде информирана относно финансовите перспективи след присъединяването, ако бъде отложено началото на информационната кампания. С оглед предмета на обществената поръчка, стартът на проекта би следвало да предхожда датата на пълноправното членство." ВАС обяснява, че според обжалващия такъв риск няма, понеже обществеността и без това е информирана по темата - най-малкото от Договора за присъединяване към ЕС и от сайта на Финансовото министерство. ВАС продължава: "Доводът е неоснователен. Предметът на обществената поръчка е именно провеждането на мащабна информационна кампания, а с твърденията си жалбоподателят всъщност оспорва необходимостта от провеждането на такава."

Съдебният състав под председателството на съдийката Мария Костова уточнява, че при преценката на ВАС "...превес има общественият интерес... КЗК е достигнала до правилния извод, че... спирането на процедурата... би довело до... риск обществеността да не бъде своевременно информирана..."

Доколко определението на ВАС е свързано с целесъобразността или със законосъобразността проличава от следния цитат, който показва от какво е бил воден тричленният състав в своята работа: "Вярно е, че интересите на жалбоподателя се засягат от отказа на КЗК за спиране на процедурата, но в конкретния случай нуждата от информиране на обществеността е по-важна от това кой ще бъде информаторът." (14.12.2006 г.) Определението не подлежи на обжалване.

Пред Портал ЕВРОПА в началото на декември шефът на КЗК Петко Николов каза, че "Всяко наше произнасяне се обжалва, но Върховният административен съд се е произнасял само по две досега."

Междувременно в началото на февруари председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев бе цитиран да казва, че пленумът на ВАС смята да сезира Конституционния съд за правата на Комисията за защита на конкуренцията да отсъжда по спорове за концесии и обществени поръчки. "Според някои от колегите, с тези правомощия КЗК се превръща в първа инстанция на съд, което противоречи на Конституцията", е цитиран да казва председателят на ВАС. Пенчев прогнозира, че от март - когато влиза в сила новият Административно-процесуален кодекс, ще има "вълна" от нови дела до ВАС, защото новият АПК разширява изключително много възможностите да се обжалват административни процедури." В публикация по темата "Медиапул" пише, че подопечните на Пенчев съдии са критикувани от различни неправителствени организации за създаването на противоречива съдебна практика.

Какво да очакваме у нас

Предстои "ПР енд медия" и нейните партньори да съобщят какви са плановете им за дейности, таргет-групите и формите на комуникация, които ще се използват за тях. Очаква се да стане ясно също какви са очакваните резултати от този мащабен комуникационен проект предвид краткото време, в което той ще бъде изпълняван. Наред с рекламната агенция "ПР енд медия", възложителят - Министерството на финансите - също предстои да оповести очакванията си за комуникационната стратегия на Структурните фондове в България, която се финансира със средства от държавния бюджет.

Вероятно сред комуникационните дейности ще се наблегне и на обучението на журналисти, тъй като разпространението на специализираната информация до заинтересованите страни ще се случва чрез партньорства с ключови медии.

В пълното описание на обекта на поръчката е записано, че кандидатите следва да опишат рекламните форми, разработените творчески идеи за тяхната реализация, както и да се даде мотивирано времево разпределение на дейностите. В предложенията трябва ясно да бъде очертана формата на мониторинг и контрол за отчетност на дейностите по проекта, посочва още възложителят и допълва в конкурсната документация: "Предимство ще имат кандидатите, чието предложение за комуникационна програма предоставя възможности за създаване и утвърждаване на стратегически медийни партньорства".

Според експерти в самото описание на заданието няма пълния набор от реквизити за провеждане на рекламна кампания.

От проекто-договора научаваме, че от изпълнителя се очаква осъществяване от името на възложителя на медиапланиране и медиакупуване, договаряне на площи за печатните и електнонни медии, творчески концепции за радио- и тв-клип, включително сценарии, заснемане и производство, а за прес-каретата - графичен дизайн и предпечатна подготовка, както и производство на печатни рекламни материали - постер и стикер. Също така в проекто-договора е предвидено изпълнителят да създаде въпросник и да реализира социологическо проучване при старта на кампанията, както и създаване и поддръжка на информационен сайт за кампанията.

Редакцията на Портал ЕВРОПА е готова да помести и други гледни точки по темата. Екипът ни ще следи системно комуникационните дейности, свързани със Структурните фондове и тяхното оползотворяване в България и в Румъния.

По темата 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.