Europe.bg
  Начало - Твоят глас в ЕС - Осемнайсетте. Кои да са? - Демократи за силна България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Демократи за силна България

  • A+
  • A-

Константин Димитров

ЗА ЕС

Според Вас, в каква степен днес са постигнати целите на основателите на ЕС от 1957?

ЕС е историческо постижение  на пост-военната политическа класа на Европа. Най-мащабната идея за постигане и поддържане на мир е постигната, макар в същото време континентът да е изправен пред не по-малки предизвикателства, подобно на това от 1945 година Европейският съюз се роди чрез обединяването на свободната воля на държавите членки, в дух на помиряване и солидарност. Аз съм убеден убеден, че Европейският съюз дава и ще дава най-добрия отговор на голямото предизвикателство на ХХІ век - глобализацията, заплахата за сигурността ни, и запазването на благодениствието ни.

Накъде, според Вас, трябва да върви ЕС след своя петдесети рожден ден - към повече солидарност или повече предприемачество? Моля представете Вашето виждане.

На практика, реалният избор не е между едното или другото. Благоденствието и възможността и подкрепа на отделните хора да се придвижат напред е устойчивия модел на солидарност. Създаването на възможности, подкрепата за хора във временно затруднение да се изправят на крака, разбира се, и подкрепа на хората, които наистина са в трайни затруднения - това са елементите на солидарност. Но без свободата да създаваш, да се развиваш, подобно усилие няма смисъл.

Според Вас, България има ли необходимия капацитет за ефективно участие във формулирането на политиките на ЕС?

Не виждам подобен капацитет. Няма как една коалиция, която не знае какъв е нейния ежедневен дневен ред да е в състояние да генерира такъв в европейски контекст. Нашето участие е по инерция, търси се най-малкия общ знаменател в съюза и ние се прикрепваме към него. Така дори изглежда, че сме полезен член, но на практика сме просто член без приоритети и воля за тяхното отстояване.

Според Вас, трябва ли ЕС да продължи да се разширява?

Да, ЕС трябва да се разширява, но в същото време трябва да внимава да не се превърне във Втори Съвет на Европа. Ще дойде момент, в който държавите ще бъдат с твърде несъвместими социални, икономически и политически системи, за да се запази амбицията на Европейския проект. Трябва много точно да преценим кога точно ще дойде този момент.

Трябва ли Турция да стане член на ЕС?

ЕС трябва стриктно да се придържа към текста в преговорната рамка, който предвижда, че преговорите с Турция са "процес с отворен край, чийто резултат не може да бъде предварително гарантиран." Членството на неподготвена Турция би й придало такава политическа тежест, че би отслабило интеграционните сили в ЕС. ДСБ заявяваме, че членството на неподготвена Турция в ЕС би навредило силно на българските интереси, най-вече поради факта, че Анкара продължава да използва турски общности зад граница и турци с двойно гражданство за намеса в политическия живот и вътрешните работи на други държави, в частност по отношение на България.

Трябва ли страните от Западните Балкани да се присъединяват към ЕС?

Да, това е реална възможност, но мисля, че и тук критериите за членство трябва да бъдат стриктно изпълнени. В този район има и установени европейски практики и традиции, но и притеснителни изблици на национализъм, агресия между етнически групи, криминализирани общества и пространства, лошо захванати реформи. След преодоляването на тези проблеми с помощта на ЕС, членството би било възможно.

Одобрявате ли тактиката на ЕС в диалога му с Русия?

Проблемите за ЕС в диалога му с Русия идва предимно от областите, в които той няма убедителна единна позиция. Например, голяма част от трудностите по въпросите на енергетиката. Русия прилага принципа "разделяй и владей" в отношенията си с отделните държави членки на ЕС. Затова Москва трябва да ратифицира Европейската енергийна харта и да подпише Транзитния протокол. ЕС следва да накара Москва колкото е възможно по-скоро да либерализира търговските права и правата на собственост на енергийна инфраструктура и енергийните ресурси. Ако не може да постигне подобно споразумение, ЕС следва най-малкото да гарантира общи за целия ЕС параметри на руските енергийни доставки за всички държави членки.

ЕС или САЩ отговарят в по-голяма степен на личните ви разбирания за свобода и демокрация?

Трудно ми е да направя подобно ясно разделение между вижданията за свобода и демокрация между САЩ и Европа. Те имат общ произход в европейската модерна култура на Просвещението, но са реализирани в различен социален контекст. В САЩ това става в едно първоначално, доста хомогенно общество, при отсъствие на военни конфликти, ресурсно богатство, постоянен прилив на имигранти и т.н. Оттам идва малко по-голямата динамика и индивидуализъм на американската политика.

ЗА ЕП

Каква следва да бъде ролята на българските членове на ЕП?

Българските членове на ЕП следва да защитават неизменно и само българския национален интерес, като: изискват гаранции за финансовата подкрепа на ЕС за българските програми за развитие и за субсидиите за българските земеделци; създават условия за повишаване на пазарната цена на нашата земя, осъществяват строг контрол върху разходването на европейските пари, за да бъде то само и единствено в полза на българските граждани и фирми, противопоставят се безкомпромисно на злоупотребите и корупцията с европейските фондове и на облагодетелстването на руски и турски фирми от европейските помощи за България, осигуряват безпрепятствен достъп на българските граждани до трудовите пазари на всички държави-членки на ЕС, работят затова българските граждани да преминават без паспортен контрол европейските граници, работят за обща европейска стратегия за енергийна сигурност и за гарантиране на достъпни цени на руски енергоресурси и за намаляване на излишната бюрокрация и за икономии на парите на европейския данъкоплатец.

Защо е важно България да има представители в ЕП?

Ние, българите, се нуждаем от силно представителство в Европейския парламент, от представители, които служат на мира, свободата и човешките права, и не допускат чужди намеси в нашите държавни дела. Затова е необходимо българските представители в ЕП да настояват за осъждането на комунизма и да се борят срещу реабилитацията на комунистическия режим и неговия репресивен апарат; да действат за обща и ефективна европейска политика за сигурност и външни отношения, особено в Югоизточна Европа и Черно море; да работят за общо противопоставяне на организираната и трансграничната престъпност и за строга имиграционна политика; да се противопоставят на възстановяване зависимостта на България от Русия и да изискат Турция да прекрати да се намесва в българската политика чрез подкрепа за ДПС и неговите обръчи от фирми.

Как виждате бъдещата роля на европейските партии в политическия живот на ЕС и ще повлияят ли те на вътрешнополитическия живот у нас?

Днес, а вярвам и занапред, водеща роля в делата на ЕС ще има ЕНП. С Ангела Меркел като председател  на Европейския съвет, Жозе Мануел Барозу като председател на Европейската комисия и Ханс-Герт Пьотеринг като председател на Европейския парламент ЕНП се превърна в политическият двигател на нова Европа и ни дава увереност, че ние като нейни представители  действаме на висотата на нашите отговорности към бъдните поколения. В същото време бих искал да подчертая, че някои европейски партии като либералите и социалистите например, твърде лесно допуснаха български членове след своите редици преди тези партии истински да докажат, че споделят дадена политическа философия. Има опасност ролята на европейските партии да отслабне, ако те не спазват елементарни стандарти в това отношение и просто се целят в няколко гласа в пленарна зала.

Кои от Ваша гледна точка са най-важните задачи пред ЕП до края на настоящия му мандат?

ЕП трябва да помогне на Европа да оцелее в условията на глобализацията чрез насърчаване духа на свобода и социална отговорност. По този начин ще се увеличи конкурентоспособността и социална сигурност, тъй като глобализацията предлага най-добрата възможност за утвърждаване на фундаменталните идеи, залегнали в основата на европейската интеграция. Действайки заедно, в тясно сътрудничество с партньорите си от цял свят, ЕП ще бъде най-добре подготвен да развие бъдещите си възможности.  Приоритетно трябва да се засилят конкурентоспособността и силите на икономически растеж в рамките на Европейския съюз, запазването и разкриването на нови работни места, гарантирането на безопасни, финансово оптимални и безопасни за околната среда доставки на енергия, като същевременно се гарантира и социалната сигурност.

Каква трябва да е ролята на ЕП в институционалната реформа на ЕС?

ЕП трябва институционално да съдейства за изграждане на силен ЕС, чрез сключването на договори от ново поколение от 2009 г.,  да съдейства за създаване на условия за икономически растеж, за отварянето на трудовите пазари за българи и румънци и за осъществяването на стриктна имиграционна политика,която да не допусне размиването на християнския характер на ЕС. 

Как възприемате предложението за излъчване на депутатите в ЕП от националните парламенти, а не чрез пряк избор?

Не приемам подобно предложение. Големият плюс на ЕП е директно получения мандат от избирателите, които задължава. Избор от националните Парламенти би задълбочил пропастта между европееца и неговите институции, това по никакъв начин не е от полза за европейския проект.

Подкрепяте ли призивите за установяване на офисите на ЕП само в Брюксел?

Да, това е разумно решение с оглед оптималното изразходване на средствата.

За България

Законът за избор на евродепутати е хубав, лош, приемлив...

Има известни слабости, но веднъж приет трябва да се спазва.

Каква оценка по шестобалната система бихте написали за евроинтеграционните постижения на последните правителства: Костов, Сакскобурготски и Станишев?

Костов - 5,5; Сакскобурготски - 3; Станишев - 3.

Как ще постигате баланса между българския национален интерес, позицията на партийната група в ЕП и личната ви позиция?

Аз като представител на ДСБ установих че това далеч не е непостижима задача: ще дам пример с оценката ни за турското членство. Водещите сили от Европейската десница имат позицията на ДСБ по въпроса за турското членство и смея да твърдя че ние, ДСБ изиграхме активна роля във възприемането на подобна теза от нашите европейски партньори. Мисля че това е показателен пример затова дали и как може да се постигне баланс между българския национален интерес, позицията на партийната група в ЕП и личната ми позиция.

Как оценявате поведението на евродепутатите и наблюдатели досега ?

Всеки се старае според разбиранията си, личните си качествата и според силните и слаби страни на политическата партия, която представлява да изпълнява своите функции в ЕП.

Коя според Вас е личността, с най-големи заслуги за европейската интеграция на България?

Иван Костов.

Трябва ли България да направи референдуми за следващите разширявания на ЕС?

Кандидатурата на всяка страна, кандидатстваща за членство в ЕС трябва да бъде разглеждана индивидуално.

Трябва ли България да направи референдуми за членството на Турция в ЕС?

Ако Европейската комисия и Европейският парламент препоръчат на страните членки да подпишат Договора за присъединяване с Турция, позицията на българското правителство трябва да се приеме след провеждане на референдум сред българските граждани.

ЗА ВАС

В коя политическа група в ЕП виждате своето място?

ЕНП.

В коя комисия на ЕП бихте искали да членувате?

Комисията по външна политика.

Кои чужди езици владеете?

Английски, немски и френски.

Какви сертификати за владеене на чужди езици притежавате?

Завършил съм английска и немска филология.

Имате ли финансови задължения?

Не.

Имате ли участие в стопански и нестопански организации и кои са те?

Да, ръководя една неправителствена организация.

Подавали ли сте декларации по Закона за лицата, заемащи висши държавни длъжности? Готов/а/ ли сте да ни ги предоставите за публикуване?

Да, попълвал съм и те са подадени по надлежния ред.

Гласувахте ли на първия тур на последните президентски избори?

Да.

В колко партии сте членували?

В една - ДСБ.

Били ли сте член на партия или младежка организация преди 1989 г.?

Не.

Свързан ли сте със структурите на бившата Държавна сигурност?

Не. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.