Europe.bg
  Начало - Твоят глас в ЕС - Осемнайсетте. Кои да са? - Зелена партия
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Зелена партия

  • A+
  • A-
16-04-2007

Валентина Статева Костова

За Европейския съюз

1. Според Вас в каква степен днес са постигнати целите на основателите на Европейския съюз от 1957 година?

Постигнато е териториално обединение без граници, митници, разнородност на валутите. Постигнато е общовалидно законодателство и конституция.

Разработен е действащ мханизъм за икономическа помощ на по- слабите в икономическо отношение  държави.

Остава да се постигнат : обща система за безопасност; хармонизация на вътрешно държавните законодателства с това на ЕС; изравняване в рамките на ЕС  нивата  на икономиките, на жизнения стандарт и  социалната политика на страните.

2. Накъде според Вас трябва да върви ЕС след своя петдесети рожден ден - към повече солидарност или към повече предприемачество? Моля представете Вашето виждане.

Към повече солидарност чрез насърчаване на предприемачеството и бизнеса.

3. Според Вас България има ли необходимия капацитет за ефективно участие във формулирането на политиките на Европейския съюз?

Точно във формулирането - да , в реализирането , обаче със сигурност имаме проблеми.

4. Според Вас трябва ли Европейският съюз да продължи да се разширява?

Тъй като  изначално „Европейски" е взето от найменованието на континента, то е добре ЕС да се дефинира и за в бъдеще в рамките на този континент.

5. Според Вас трябва ли Турция да стане член на ЕС?

Отговорът на четвъртия въпрос изяснява случая.

6. Според Вас трябва ли страните от Западните Балкани да се присъединят към ЕС?

Щом са в Европа, то трябва.

7. Одобрявате ли тактиката на Европейския съюз в диалога му с Русия?

По- важна в слючая е стратегията на ЕС в този диалог, а тактиката със сигурност ще се променя в отговор на руската тактика. Задължително е , обаче , съгласуване  на  полезна за  Европа стратегия в това направление.

8. Европейският съюз или Съединените щати отговарят в по-голяма степен на личните Ви разбирания за свобода и демокрация?

Със сигурност  - Европейския съюз.

За Европейския парламент

1. Каква следва да бъде ролята на българските членове на Европейския парламент?

Да представят, изясняват и обясняват българската специфика на общоевропейските проблеми и вариантите за тяхното решение.

Да защитават българските интереси в общия европейски диалог за бъдещето на Европа.

Да са ефективен буфер на българското правителство в процесите на европейзация на страната ни.

2. Защо е важно България да има представители в Европейския парламент?

Заради възможността да участва чрез тях във формирането на общоевропейската политика, която е задължително да е съобразена със спецификата на всяка една от страните -членки и в частност със нашата.

3. Как виждате бъдещата роля на европейските партии в политическия живот на ЕС и ще повлияе ли тя на вътрешнополитическия живот у нас?

Със сигурност. Те пряко или косвено ще се проектират в българския политически живот, като със сигурност ще го обогатят, ще го рафинират , ще го направят по-същностен и постепенно политическата партизанщина в страната ни , продължила повече от десетилетие , ще изчезне.

4. Кои от Ваша гледна точка са най-важните задачи пред Европейския парламент до края на настоящия му мандат?

Ефективна интеграция на новите страни-членки; Ефективни мерки за решаване екологичните проблеми; Помощ  и мониторинг в усвояване на европейските фондове с цел повишаване жизнения стадарт на населението в новоприетите страни.

5. Каква според Вас трябва да е ролята на Европейския парламент в институционалната реформа на Европейския съюз?

Конституционна. Законотворческа. Мониторинг над процесите на адаптация  и прилагане на европейското законодателство във всяка от страните членки.

6. Как възприемате предложението за излъчване на депутатите в ЕП от националните парламенти, а не чрез пряк избор?

Това би било  непряка демокрация, което не е по-добър вариант.

7. Подкрепяте ли призивите за установяване на офисите на Европейския парламент само в Брюксел?

Предвид новите технологии в комуникациите, инфраструктурата, транспорта, банковото дело и пр., това не е задължително, но от гледна точка на разходите за транспорт и екологичните вреди, които той нанася по-скоро да.

За България

1. Законът ни за избор на евродепутати според Вас е: хубав, приемлив, лош...?

Първите избори ще бъдат тест за това. В последствие е възможно да се наложи да бъде коригиран.

2. Каква оценка по шестобалната система бихте написали за евроинтеграционните постижения на последните правителства: Костов, Сакскобургготски, Станишев?

Предвид огромните суми от неусвоени  предприсъединителни фондове; предвид санкциите, които ни очакват за неизпълнение на европейските дирекиви( предимно в областта на екологията) ; предвид основните усилия на всяко от техните правителства  , преди всичко да си препише  заслуги за това присъединение  и предвид, че въпреки тях и всичко казано по-горе сме в ЕС, всички заслужават „тройка", а не „двойка".

3. Как ще постигате баланса между българския национален интерес, позицията на партийната група в ЕП, към която принадлежите, и личната си позиция?

Като спазвам приоритет в ценностите си , изложен в следната последователност : национален интерес, партиен , личен.

4. Как оценявате поведението на българските евронаблюдатели и депутати до сега?

Удовлетворително, но и доста пасивно.

5. Коя според Вас е личността с най-големи заслуги за европейската интеграция на България?

Мисля, че Сакскобурготски, но не поради някакви конкретни действия и усилия от негова страна или от страна на НДСВ , а поради самия факт, че народът го е избрал за министърпредседател, което съобразено с европейската народопсихология е прогрес на страната ни  в посока на демокрацията.

6. Трябва ли България да направи референдуми за следващите разширявания на ЕС?

България е добре да прави референдуми по жизненоважни за нашата страна въпроси.

7. Трябва ли България да направи референдум за членството на Турция в ЕС?

Не, защото този референдум и резултат от него няма да докаже нищо , няма да промени към по-добро ситуацията в страната и няма да промени  мненията  в ЕС при вземане на  това  геополитическо решение.

За Вас

1. В коя политическа група в ЕП виждате своето място?

В групата на Зелените

2. В коя комисия на ЕП бихте искали да членувате?

В комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

3. Кои чужди езици владеете?

Руски - отлично,  английски и френски - на средно ниво.

4. Какви сертификати за владеене на чужди езици притежавате?

Руски -  диплома за висше образование.

5. Имате ли финансови задължения?

Не.

6. Имате ли участие в стопански и нестопански организации и кои са те?

Не.

7. Подавали ли сте декларации по Закона за лицата, заемащи висши държавни длъжности? Готов/а/ ли сте да ни ги предоставите за публикуване?

Не съм подавала.

8. Гласувахте ли на първия тур на последните президентски избори?

Да.

9. В колко партии сте членували?

В една - Зелена партия.

10. Били ли сте член на партия или младежка организация преди 1989 г.?

В Комсомола - до 1976г.

11. Свързан ли сте със структурите на бившата Държавна сигурност?

Не. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.