Europe.bg
  Начало - Твоят глас в ЕС - Осемнайсетте. Кои да са? - Граждански съюз за Нова България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Твоят глас в ЕС / Осемнайсетте. Кои да са? / Граждански съюз за Нова България

  • A+
  • A-
20-04-2007

Кирил Иванов Обрешков

За Европейския съюз

1. Според Вас в каква степен днес са постигнати целите на основателите на Европейския съюз от 1957 година?

Считам, че в голяма степен целите, поставени през 1957 г. пред Европейския съюз със създаването на Европейската икономическа общност /ЕИО/ на практика са се осъществили. Премахнати са много от търговските и икономическите бариери между държавите - членки; Създадени са и се усъвършенстват финансовите и икономическите механизми за стимулиране, но не и подпомагане на икономически по-слабите членове на Съюза- в крайна сметка нали това е била, е и ще бъде основната цел на едно такова обединение; На институционално ниво са създадени много органи с компетентност над националните органи на държавите - членки /Европейски парламент, Европейската комисия и т.н./, които пък от своя страна създават рамките, насоките в които да се развива и разраства Съюза като едно неделимо цяло; Неоспорима част от напредъка в създаването на едни "Европейски Съединени щати" е и приемането на Европейската конституция;

2. Накъде според Вас трябва да върви ЕС след своя петдесети рожден ден - към повече солидарност или към повече предприемачество? Моля представете Вашето виждане.

Отговорът на този въпрос зависи от гледната точка-т.е. ако гледаме от гледна точка на току-що приет нов член на Съюза, който определено трябва да "догонва" преди всичко в икономически аспект другите държави-членки, то посоката на разсъждение трябва да е към проявяване на повече солидарност, търпимост и социална отговорност на икономически по - силните членове към по - слабите новоприети членове. Но ако гледаме на Европейския съюз само като една затворена система в посока отвътре - навън, то тя за да се развива във всяко едно отношение, и е нужна и определена доза предприемчивост. И именно в това направление, смятам, че България е доказала и продължава да доказва потенциала си не само в Европа, а по целия свят. В този смисъл, казано на по - прост език - не само ние имаме нужда от Европейския съюз, но и той има нужда от нас, като човешки, културен, исторически и т. н. потенциал, който тепърва ще се развива и доказва.

3. Според Вас България има ли необходимия капацитет за ефективно участие във формулирането на политиките на Европейския съюз?

Съвсем естествено е, че политиките в Европейският парламент, като едно по - голямо огледало на националните парламенти, чийто представители са евродепутатите, да са в пряка зависимост от политическата система и икономиката на страната, която ги е излъчила. Но целта и една от основните дейности на Европейския парламент е съвсем друга и тя не е законотворческата - напротив - това по същество трябва да е "ковачницата" на едни нови и преди всичко полезни за хората политики и практики. Там определено не е мястото за решаване на чисто партийни и между - личностови проблеми на представителите, а е преди всичко място за решаване на националните проблеми на всяка една държава-членка, чрез "глобализирането" им и поставянето им за решаване на едно по - високо наднационално, европейско ниво. 

4. Според Вас трябва ли Европейският съюз да продължи да се разширява?

Да, категорично смятам, че Европейският съюз все още не е достигнал пълният си капацитет и трябва да продължи да се разширява, но не само в посока на приемане на нови членове, а и на завишаване на критериите, на които трябва да отговаря всяка една държава-членка, за да не се получават икономически сътресения, които например всеки един българин усеща всекидневно.

5. Според Вас трябва ли Турция да стане член на ЕС?

Смятам, че Турция няма да стане пълноправен член на Европейското семейство, докато коренно не промени изцяло държавната си политика си отношението си към малцинствата - имам в предвид - кюрдския народ. А за това трябва да минат доста години. Неслучайно и срокът на преговорите с Турция беше удължен до 2014 г.

6. Според Вас трябва ли страните от Западните Балкани да се присъединят към ЕС?

Всяка страна в Европа има равни права и възможности за участие и пълноправно членство в Европейския съюз - това се отнася и за страните от т. нар. "Западни Балкани". Ако една държава от този регион достигне критериите за членство, то не би трябвало да има никакви проблеми за нея да стане пълноправен член на Съюза.

7. Одобрявате ли тактиката на Европейския съюз в диалога му с Русия?

Безспорно с Русия трябва да се преговаря и разговаря като с равен, защото това за мен е една страна с все един още непроявен напълно потенциал, както икономически, така и човешки. В последните години, Русия значително промени отношението си и позицията си към Европейския съюз, и съвсем резонно е и Европа да гледа вече на огромния "руски брат" не като на съперник, а като на един приятел, а защо не и като на бъдещ член на голямото европейско семейство.

8. Европейският съюз или Съединените щати отговарят в по-голяма степен на личните Ви разбирания за свобода и демокрация?

За съжаление Европа има още много да учи от САЩ относно "уроците по свобода и демокрация". Все пак Америка е "люлката" на демокрацията, която е вече на над двеста години!, а европейската все пак е само на 50!.

За Европейския парламент

1. Каква следва да бъде ролята на българските членове на Европейския парламент?

Преди всичко българите, които ще представляват България в Европарламента, трябва да отстояват българските национални интереси, на българските граждани като цяло.

2. Защо е важно България да има представители в Европейския парламент?

Като пълноправен член на Европейския съюз, независимо от всичко, България трябва да има не просто "представители" в Европейския парламент, а преди всичко хора с доказани много високи лични, морални и професионални качества.

3. Как виждате бъдещата роля на европейските партии в политическия живот на ЕС и ще повлияе ли тя на вътрешнополитическия живот у нас?

Независимо от коя политическа партия в Европарламента изхожда дадена позиция или стратегия, програма, ако тя е добра, позитивна за хората, ще подобри техния живот и т.н. то тя трябва да се приеме и от нашите представители. Като е важно да се подчертае, че партиите на Европейско ниво, са доста по - различни по своята институционална и политическа същност от тези на национално ниво и тяхната роля не е само чисто политическа, а и общочовешка, засягаща цялото гражданското общество като цяло, към което и ние се стремим.

4. Кои от Ваша гледна точка са най-важните задачи пред Европейския парламент до края на настоящия му мандат?

Считам, че един от най-важните проблеми пред Европа е "имиграцията", който е един все по - разрастващите се в икономически и социален аспект проблем на редица развити европейски държави, където процента на "имиграцията" непрекъснато расте. И тук е необходимо да се намеси Европарламента с неговите механизми за намиране на баланса и постепенно справяне с проблема, който за мен лично е един от най - значимите.

5. Каква според Вас трябва да е ролята на Европейския парламент в институционалната реформа на Европейския съюз?

Ролята на Европейския парламент в институционалната реформа трябва да бъде в посока на улесняване на системата за вземане на решения вътре в самите институции и органи на Европейския съюз.

6. Как възприемате предложението за излъчване на депутатите в ЕП от националните парламенти, а не чрез пряк избор?

Считам, че е редно положението да си остане така, както досега е закрепено в Закона -чрез пряк избор от суверена-българските граждани. Защото невинаги представителството в Народното събрание отговаря в пълна степен на състоянието на политическите настроения в обществото, които се изменят постоянно.

7. Подкрепяте ли призивите за установяване на офисите на Европейския парламент само в Брюксел?

Кандидатът не е отговорил на този въпрос.

За България

1. Законът ни за избор на евродепутати според Вас е: хубав, приемлив, лош...?

Считам, че сега действащият Закон за избор на евродепутати отговаря в максимална степен на изискванията на Евросъюза, а и на България.

2. Каква оценка по шестобалната система бихте написали за евроинтеграционните постижения на последните правителства: Костов, Сакскобургготски, Станишев?

Костов - добър - 4, Сакскобургготски - мн. добър 5, Станишев - среден 3.

3. Как ще постигате баланса между българския национален интерес, позицията на партийната група в ЕП, към която принадлежите, и личната си позиция?

Безспорно е всеки човек и гражданин на държава членка да има своя собствена позиция по даден проблем, но ако дадено решение, независимо от коя европейска партия се прокарва, ще подобри по някакъв начин живота на българските граждани, то е ясно каква ще бъде моята позиция.

4. Как оценявате поведението на българските евронаблюдатели и депутати до сега?

Незадоволителна, на моменти скандална и петняща българските граждани.

5. Коя според Вас е личността с най-големи заслуги за европейската интеграция на България?

Миглена Кунева.

6. Трябва ли България да направи референдуми за следващите разширявания на ЕС?

Според мен ще е грешка, а и ще бъде нелогично, след като за самото членство на Р България в ЕС не се проведе никакъв референдум, то да се провежда такъв за бъдещо разширяване на Съюза. Просто е безмислено; Отделен е въпроса, дали такъв референдум трябваше да се проведе.

7. Трябва ли България да направи референдум за членството на Турция в ЕС?

Категорично не! Всяка страна - кандидат трябва до поеме сама "кръста си" по пътя за голямото европейско семейство.

За Вас

1. В коя политическа група в ЕП виждате своето място?

Може би на Европейската народна партия /ЕНП/.

2. В коя комисия на ЕП бихте искали да членувате?

В Икономическия и социален комитет, занимаващ се с въпросите на гражданското общество и икономическата и социалната политика.

3. Кои чужди езици владеете?

Английски.

4. Какви сертификати за владеене на чужди езици притежавате?

От различни школи - «Престиж» - 2002 г. , «Училища Европа» - 2005 г.

5. Имате ли финансови задължения?

Не.

6. Имате ли участие в стопански и нестопански организации и кои са те?

Да - Сдружение с нестопанска цел «За достоен живот".

7. Подавали ли сте декларации по Закона за лицата, заемащи висши държавни длъжности? Готов/а/ ли сте да ни ги предоставите за публикуване?

Не, защото от 2002 г. и понастоящем съм адвокат.

8. Гласувахте ли на първия тур на последните президентски избори?

Не.

9. В колко партии сте членували?

В нито една.

10. Били ли сте член на партия или младежка организация преди 1989 г.?

Не.

11. Свързан ли сте със структурите на бившата Държавна сигурност?

Не.

12. За мъжете: служили ли сте в армията?

Да. 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.