Europe.bg
  Начало - Библиотека - Фондовете за България
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Читателите питат, администрацията отговаря! Всичко, което ви интересува за СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ! 

Портал ЕВРОПА посредничи между заинтересованите наши читатели, които задават въпроси, и звената в държавната администрация, които са компетентни да им отговорят.

В редакцията се получават многобройни запитвания от наши читатели - това са конкретни въпроси, свързани със Структурните фондове. Ние препращаме въпросите към съответните институции и читателите ни получават отговори "от първа ръка".

ВСИЧКИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ВИЖТЕ ПОД ТОЗИ МАТЕРИАЛ В ДИСКУСИОННИЯ ФОРУМ!

Началото на тази поредица въпроси и отговори постави нашият читател Миро Георгиев със следното запитване:

„Как се тълкува изречението - „...потенциални бенефициенти по ОП „Техническа помощ" са звена за подмогагане разпространението на информацията за Структурните инструменти на регионално и местно ниво."? И могат ли това да бъдат юридически лица, нпаример ООД или ЕООД, които да предоставят проекти или други консултантски услуги? Благодаря."

Екипът ни препрати този въпрос на Министерството на финансите. Днес получихме отговора:

„Във връзка с полученото запитване относно бенефициентите на ОП „Техническа помощ", звената, които се споменават, представляват двадесет и осем информационни центъра на областно равнище, чието предназначение е да осигуряват обща информация на заинтересованите лица и групи и на цялото общество по всички въпроси, свързани с европейската кохезионна политика. В този смисъл те не са бенефициенти по ОП "Техническа помощ", а тяхното учредяване и функциониране представлява „мярка" („дейност") по един от приоритетите на програмата. Бенефициентите, които отговарят за започването и изпълнението на тези дейности и по конкретния приоритет и мярка (приоритетна ос 3, мярка 3), са дирекции в рамките на Министерството на финансите. В окончателният вариант на оперативната програма се предвижда това разграничение между бенефициенти и потребители на услугите по дейностите, да бъде допълнително прецизирано, за да осигурява необходимата яснота за всички, заинтересовани от програмата."

Редакцията на Портал ЕВРОПА благодари на Отдел „Външни комуникации" на Министерството на финансите за отзивчивостта.

Въпроси и коментари по всички теми, които вълнуват читателите, могат да бъдат изпращани на редакционната ни електронна поща .

По темата

Коментари (30)

МФ | изпратено от Мирослав Георгиев | 08-06-2007 12:47
от МФ ме убедиха, че като бенефициенти по ОП могат да бъдат частни юривически лица само по четири от оперативните програми. Нима пак ще сме свидели на вътрешно усвояване на парите то което обществото пак няма да си вдигне стандарта, а само тези по върхушката
ЕС | изпратено от Анонимен | 08-06-2007 12:52
как да бъдем активни като от МФ ми оговарят, че още не са одобрени ОП от ЕС, а това е само избягване защото нямат още звено, където да отиде човек и да му отговорят по общите въпроси. Правят семинари с участието на представители на бизнеса, а тези които не са в бизнеса немогат ли да влязат-явно НЕ!
Бъдете активни | изпратено от Тервел | 08-06-2007 12:59
дайте адресите на тези 28 звена и на МФ защото те не ги знаят или поне така отговарят
| изпратено от КАМОФЛАЖ | 12-06-2007 11:07
хора спокоино, този път ще се краде по малко-1-защото ако се оплачеш от тромавата администрация на българия могат да я накажат- но това предполагам никой не го иска, зна4и аз видях в саита на министерството на финансите едни стратегически документи с които ще се кандидатства- но къде не ми стана ясно, ако някои знае, нека ми пише, трябва да се организираме така сме по силни
28-е звена - координати | изпратено от Огнян Бояджиев | 12-06-2007 12:59
Здравейте, Тервел! Препратих питането ви за координатите на 28-е информационни центъра на областно равнище до Министерството на финансите. От там отговориха, че звената все още не функционират, защото те са дейност от ОП "Техническа помощ", а тя още не е одобрена. След нейното приемане звената ще бъдат създадени и ще заработят.
Поздрави - Огнян БОЯДЖИЕВ, главен редактор.
нова машина | изпратено от Красимир Динчев | 12-06-2007 13:09
Здравейте,
обръщам се към Вас с въпрос относно
възможностите за подпомагане от
средствата от еврофондовете. Нашето
предприятие е от ХВП ( производство на
сладкарски изделия). Имаме намерение да
кандидатстваме за закупуване на нова
производствена машина. Може ли да ми
отговорите проекта който ще изготвим към
коя ОП трябва да се подава , към
конкурентоспособност на икономиката или
към развитие на селските райони тъй като
именно в развитие на селските райони пише,
че ще се подпомагат предприятия от ХВП.

Благодаря предварително!
Красимир Динчев
RE: nova ma6ina | изпратено от Огнян Бояджиев | 12-06-2007 13:13
Здравейте, г-н Динчев! Препоръчвам си да потърсите хората, които отговарят за ОП "Конкурентоспособност". Вече има нов уебсайт за опциите по тази Оперативна програма. Има и контакти с имена и телефони. http://www.opcompetitiveness.bg/bg/index.html Освен това вижте грантовите схеми, точно сега има безвъзмездни пари за ново оборудване - вижте на ИА по ФАР тук: http://www.iaphare.org/bg/index.php. Ще се радвам, ако ме информирате на редакционната ни електронна поща info@europe.bg дали са ви отговорили на въпросите...! Поздрави, Огнян Бояджиев, главен редактор.
селски туризъм | изпратено от Радослав Александров | 12-06-2007 13:30
Откъде мога да разбера условията за кандидатстване по програмите на ЕС за селски туризъм? Ради.
RE: Селски туризъм | изпратено от Огнян Бояджиев | 12-06-2007 13:31
Уважаеми Ради, на Портал ЕВРОПА не сме публикували напоследък кой знае колко подробни материали, свързани с финансиране на селския туризъм. За него обаче става дума в регламентите за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Според мен е подходящо да зададете въпроса си - но може би по-конкретно формулиран - към съответните звена в три министерства: на земеделието, на регионалното развитие и на финансите. Давамe ви имейлите - press@mzgar.government.bg, press@mrrb.government.bg, feedback@minfin.bg. Ще се радваме, ако ни държите в течение с вашата комуникация с тези ведомства. Надяваме се, че те ще отговорят на интереса ви както подобава! Поздрави, Портал ЕВРОПА.
Селски туризъм | изпратено от Симо | 12-06-2007 16:26
Здравейте, какво означава "Гл. експерт по СФ на ЕС", може ли да има такава длъжност извън държавната администрация и за какво отговаря?
ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ | изпратено от Огнян Бояджиев | 12-06-2007 17:14
Господин Динчев, ето специален отговор на Вашия въпрос от Министерството на икономиката и енергетиката - г-жа Ивайла ИЛИЕВА.

Съгласно изискванията на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони ще подпомага предприятия от хранително-вкусовата промишленост, които имат персонал до 750 работника или годишен оборот по-малко от 200 млн. евро; или ако инвестициите са за преработка и маркетинг на продукти от Анекс 1 и преработка на земеделски продукти от Анекс I в неземеделски продукти, с изключение на рибните продукти.
Това означава, че всички предприятия от ХВП, попадащи в горния обхват и кандидатстващи за дейности изрично изброени в Земеделската ОП трябва да кандидатстват по нея.
Друго ограничение са правилата за държавни помощи. Съгласно част от регламентите, третиращи тези правила, и в частност регламент 1998/2006 за de minimis, както и Регламент 70/2001 за блоковото изключение за МСП, предприятията, занимаващи се с преработка и маркетинг на продукти, изброени в Анекс 1 на Договора за ЕО, не попадат в обхвата на тези режими.
Тъй като една част от схемите по ОП Конкурентоспособност ще ползват именно тези режими, това означава, че предприятията, попадащи в този обхват не могат да получат подкрепа по ОПК и ще трябва да кандидатстват по Земеделската ОП.

АКО ИМАТЕ ОЩЕ ВЪПРОСИ, ИЗПРАТЕТЕ ГИ! Поздрави, Портал ЕВРОПА.
Бъдете Активни | изпратено от Миро Георгиев | 13-06-2007 10:16
В София има доста обществени сгради, които след 1989 г. бяха просто занемарени, а в същото време са полезни за обществото. В тази връзка направих опит две общини да се разработят проекти или поне пред проектни действия. Много бързо ми обясниха, че повечето от тези сгради са спорна собственост, и МФ още няма точни иструкции към местните представителства на държавата-общините относно ОП-и. Е как да бъдеш АКТИВЕН.
Бъдете Активни | изпратено от Миро Геориев | 13-06-2007 10:30
До всички, които се опитват да направят нещо по Оперативните програми, и мога да помогна моля пишете на редакцията на Портал ЕВРОПА, където се съхранява имейл-адресът на г-н М. Георгиев.
въпрос | изпратено от крушовска | 13-06-2007 14:57
искам да направя книжарница. обаче не разполагам с никакъв капитал. мога ли кандидатствам по някоя от програмите за безвъзмездно финансиране?
Въпрос относно бенефициентите | изпратено от Андрея Костова | 14-06-2007 10:05
1. Бих искала да попитам може ли бенефициент по Оперативните програми да бъде новоучредено частно юридическо лице, ако има финансови гаранции, че може да поеме съфинансирането?
Selski turizam i fermi | изпратено от alchen Selyanin | 20-06-2007 11:57
Kam kogo da se obarna za
1. proekt za selski tirizam
2.proekt za ferma za kravi
Кандидатстване по ОП | изпратено от И. Чавдаров | 16-07-2007 15:20
Разбираем е интересът към еврофондовете и не смятам да го коментирам. Ако, априори, из -ключим тезата, че користно се стремя към фондовете, имам следните основни питания :
-- Към кого всъщност са насочени помощите от Европейските фондове ? Към заможните българи, за да станат по-заможни ли, или към онези, които не са заможни, но пък имат добри идеии и желание да работят за българската икономика и за себе си - разбира се. Във вторият случай смятам, че по-точно ще пасне определението на тези финанси - като помощи. Иначе може би ще трябва да говорим, като за поредната форма или инструмент за правене на пари. Схемата е ясна, имаш пари - плащаш на чиновника и получаваш достъп до "помощта". След като такъв бенефициент си е платил той смята, че е в правото си да ползва фонда не-съвсем по правилата. Той ги заобикаля с философията, че е прав за да си върне парите, които е дал на чиновника а и за да спечели. Той вече има "умения" как се правят пари за сметка на законноста в страната.
И още нещо. Осовно изискване за кандидат -стване по фондовете е кандидата да има финансовото обеспечени по проекта. Т.е. тази финансова "помощ" комай е само за тези, които имат пари. И в тази връзка ми е и второто питане :
-- Приема ли се една банкова гаранция, като финансово обеспечение по даден проект, ако Банка гарантира, че стои финансово зад този субект и проекта му ? Нали всеки трябва да има възможността да стартира. В противен случай продължаваме да създаваме условия за още по-голямо разслояване и конфронтиране в обществото ни.
-- От многото казани до тук неща по еврофон- довете не става ясно може ли по ОП да кандидатства човек, физическо лице, което до сега не се е занимавал с Бизнес. Който до скоро е работел в някаква институция, по обективни причини остава без работа и решава да старти -ра в Бизнеса чрез кандидатстване по Опера -тивните Програми. Мисля, че факта, че не е бил в бизнеса до сега, не следва да го лищава от възможността да влезе в него. Разбира се влизането в тази дейност ще е съпроводено с всички изисквания - регистрации, процедури и легитимации.
-- Още в края на м. Януари т.г. в медииното пространство се публикува едно Правителствел- ствено решение, съгласно което ще се осигурява предпроектна финансова помощ на млади фермери и преработватели. Става дума за суми до 25 хиляди евро, които да се ползват от младите ( до 40 годишна възраст ) бизнесме - ни конкретно за проектиране, консултанска помощ и такава по изготвяне на бизнес - плано-новете. След тази информация следваше да се издаде Наредба относно подробностите по това т.н. предпроектно финансово подпомагане.
Питането ми е излезе ли тази Наредба на МЗГ, как мога да се добера до нея или до информа - ция по касаещият я въпрос ?
-- В документите по еврофондовете излезе информация, че Правителството разкрива или ще разкрие 28 бр. информативни бюра в регионите по работата с еврофондовете. Това е радваща всички ни информация. Моля, публику-вайте координатите на тези информационни бюра за да контактуваме по места с тях. Разбираемо е, че те ще трябва да са добре информирани за да са полезни на хората. Преди, представителите на фон "Земеделие" често научаваха някои служебни новости от пресата. Ако и в бъдеще е така, ако тези инфо-центрове не разполагат с най-актуалната информация и там работят не-достатъчно знаещи и не-пълно информирани хора, проблема ще остане НЕ РЕШЕН.
Въпросът с ползването на еврофондовете е от изключителна важност и по тази причина всички - и ние и Правителството, следва да подходим подобаващо се сериозно. Тази дейност би дала възможност за нов старт на икономиката ни, сравним със следвоенният икономически подем в Западна Европа.
Всичко това би било резултатно, ако ВСИЧКИ ние съумеем да го направим.
- Огромна ще е ролята на Правителството всичко това да бъде постигнато. В процеса трябва да се даде шанс на всички а не само на вече забогатялите. Шанс следва да имат и онези, които не са участвали в разграбването на държавата, но биха били полезни със своя интелект, морал и добри идеии. Конкурсите по фондовете следва да се превърнат в истинска "битка" на полезни идеии. А всички ние, в името на бъдещето на страната, следва най-активно и отговорно да "бъдем активни", след като ни се даде нормативен шанс. По въпроса има много неясни неща, но по всичко изглежда, че нормативан шанс все още нямаме всички в страната
- Огромна ще е отговорността на Правителство-то ако по организационни причини проиграем този си шанс в Б-я. Известни са вече не до там добрите ( меко казано ) резултати от работата на предприсъединителните програми. Никога няма да стане известно колко щети, загуби и пропуски сме касирали в тази си дейност. А тази инфрмация следва да се знае не от злорадство, а за да направим поуките си и грешките да не рецидивират най-безнаказано. Разковничето е добра нормативна база и яснота в действията. Ако Правителството не промени тези неща потенциалните бенифициенти по ОП отново ще бъдат тласнати в ръцете на продажни чиновници, които, включили се в структури на проектанти, консултанти и Бог знае още какво, отново, срещу своите не скромни хонорари, ще опоръчат цялата идея за полза от еврофондо -вете. И отново ще станем за смях и резил пред Европа и Света. И тогава няма да ни остане нищо друго, освен с основание да завиждаме на онези нации, които с тези фондове, с този икономически инструмент успяха да сътворят своето икономическо чудо. Те просто са имали нужните качества и са се възползвали от предоставеният им шанс. А ние ???
Селскит уризъм | изпратено от Валентин | 21-07-2007 15:43
Здравейте,мога ли да разбера как точно и към кого да се обърна за разработването на проект относно селски туризъм.Аз много искам да се занимавам с това и се радвам че все повече българи сезанимават с тази дейност, чрез която представяме българския бит и култура.Благодаря ви предварително
По Еврофондовете ... | изпратено от Василев | 23-07-2007 13:47
На 09.10.2006 г. на голям форум по работата с Еврофондовете в х. Шератон, представителя на МФ г-жа Боряна Пенчева обяви, че до края на 2006 г. МФ ще издаде и съгласува с ЕК три бр. наръчници, регламентиращи работата с фондовете. Питането ми е конкретно :
-- Факт ли са вече тези Наръчници и как мога да се сдобия с тях. Вярвам, че ако ги има, те ше са абсолютно актуални и лесно разбираеми, като се има предвид голямата неяснота по темата и това, че ние българите малко трудно вникваме в същността на нормативните документи - четем отгоре,отгоре а и ... генитично нямаме положително отношение към дисциплина, ред и порядък. А нормативните указания са точно това.
Вярвам, че ако тези Наръчници вече ги има, няма да е проблем да се снабдя с тях.
Иванова | изпратено от относно селски туризъм | 01-10-2007 15:06
Здравейте,
Искам да получа отговор и съдействие относно моето желание да участвам в отпускане на средства за селски туризъм.По-конкретно: имам къща в планинско селце, която искам да разработя като къща за гости свързана с местните традици и природни дадености.Мога ли да участвам за отпускане на безвъзмездна помощ?Коя институция ще допуска кандидатите?Какви са условията за кандидатстване?
Надявам се на по-подробен отговор и коректно отношение.Благодаря предварително!
По рубриката"Въпроси и отговори" | изпратено от "Потенциален" бенефициент | 24-10-2007 20:46
Г-н Гл.Редактор на Портал Европа,
Не са мапко хората в страната,които проявяват интерес към темата за еврофондовете. От друга страна,вярвам ще се съгласите с мен, нформацията по еврофондовете е НИКАКВА! Нито някъде можем да прочетем, нито се знае кого да попитаме-няма публикувани координати но 28-тях информационни центрове. В същото време от всякъде валят призиви за активност от хората по места. Пълен шаш - викат ти хайде а ти практически няма какво да направиш.
В тези условия радушно приехме появата на Портал Европа и през м.м. Май, Юни, Юли имаше доста запитвания, но за съжаление много от питанията останаха а и в момента са без отговор. Всички ние,вашите читатели, сме убедени,че своевременно сте препратили питанията ни към съответните ведомства, но изглежда чиновниците там нехаят. Или неглежират нещата и сроковете или не са направили необходимото и сега не са в състояние да отговорят. Ще е много жалко за всичко и за всички, ако чиновниците в съответните Министерства и ведомства смятат, че след къмпанията "Да бъдем активни при усвояването на еврофондовете" те са си изпълнили задължението и вече нямат ангажименти. Май някой ще трябва да им обясни, че усвояването на тези средства е общо-национална задача, целяща да изправи на крака икономиката на страната. Въпросните ведомства освен,че трябва да решават нещата
със структурите на ЕС ТРЯБВА да подържат постоянен диалог с обществеността и своевременно да я информират точно и ясно.
В тази връзка трябва да се знае, ролята на Портал Европа можеше да е далеч по значима, ако чрез вас редовно получавахме отговори на нашите питания. Дано се корегираме !
Инфраструктура | изпратено от Христо Димитринов | 29-10-2007 17:59
Здравейте,ние сме компания притежаваща доста селски имоти и бихме желали да развием инфраструктурата в населеното място, а от там и селския туризъм.Бихте ли ми казали къде мога да намеря повече информация за това,как и къде се кандидатства за Еврофондовете?
ВЪПРОС: Неправителствени организации | изпратено от Мария Петрова | 02-02-2008 19:51
Въпреки че виждам, че последните включвания в този форум са от октомври 2007, питам: Неправителствени организации може ли (и евентуално къде) да кандидатстват за финансиране на проекти в областта на обновяване на жилищни квартали ибили подобряване на транспорта в големите градове?
jivotnovadstvo | изпратено от L. Asenova | 21-03-2008 22:15
imam vapros v oblasta na jivotnovadstvoto. izkam da napravia malka ferma za otglejdane na okolo 10 elitni kravi. Moga li da poly4a niakakva pomowt za postroiavane na fermata ? Na kakvi yslovia triabva da otgovariam ? Imam dosta zemi ot nasledstvo.
Ос2. код 223. Залесяване на неземеделски земи. | изпратено от инж. Ю. Василева | 20-06-2008 20:51
Здравейте форум Европа. Казвам се Юлиана Василева. Аз и моята фирма бихме желали да кандидатсваме по Ос2. код 223. Залесяване на неземеделски земи. Знаете ли, кой би могъл да даде повече информация за заявленията и условията, на които трябва да отговаря кандидата или линк с тези формуляри. Благодаря ви предварително!!! Поздрави!!Ciao!
Ос.3 м.321 програма за развитие на селските райони 2007-2013 | изпратено от инж.Петров | 10-10-2008 14:36
Здравейте! Моля да ми разясните в колко екземпляра се подава заявлението и документацията за кандидатстване по мярка 321 и 322 от приоритетна ос 3
къща за гости | изпратено от петрова | 09-04-2009 13:05
моля, за информация за нормативните изисквания за къща за гости с мах. 10 стаи.
благодаря
zapo4vane na biznes po proekt | изпратено от boana1964@abv.bg | 03-09-2010 13:03
ot haskovo sam iskam da zapo4na semeen biznes kak i kam kogo da se o0barna savet i kandidatstvane po evroproekt
Всичко е измама | изпратено от потърпевш | 19-03-2011 16:19
Здравейте колеги! Парите които Ви дадът, ще си ги вземат обратно.Ще си ги платите с лихвите и ще се разболеете като мен.
Детска градина | изпратено от Пламена | 01-09-2011 13:09
Здравейте,
как може детска градина да кандидатства по оперативна програма за енергийна ефективност.
Благодаря

Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Новини
 
 
 
    Още 
Конкурси
 
 
 
    Още 
Новини от ЕП
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.