Europe.bg
  Начало - Новини - Анализи
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Новини / Анализи

RSS
  • A+
  • A-
27-06-2007

КАКВО (НЕ) ПОСТИГНАХМЕ, КАКВО НИ ПРЕДСТОИ, КАКВО НИ БЕШЕ ПОРЪЧАНО

Портал ЕВРОПА ви представя кратко сравнение на това, което ни беше поръчано, което направихме и което ни предстои за проблемните области: 

Необходими индикативни показатели, които България трябва да постигне (решение на ЕК от 13 декември 2006 г.)

Заключения на ЕК от Доклада от 27 юни 2007 г. относно напредъка на България по съпътстващите мерки след присъединяването

Последващи мерки по механизма за сътрудничество и проверка на напредъка, които да бъдат изпълнени до октомври 2007 г.

1-ви индикативен показател: Приемане на изменения в конституцията, които премахват всички двусмислия по отношение на независимостта и отчетността на съдебната система.

1. С приемането на конституционната поправка България е изпълнила до голяма степен този показател. Не е възможно да се оцени доколко поправката ефективно премахва двусмислието относно независимостта и отчетността на съдебната система, докато не бъде прието и не започне да се прилага изпълнителното законодателство, предвиждащо създаването на независим съдебен инспекторат.

С приемането и влизането в сила на новия Закон за съдебната власт и Граждански процесуален кодекс, да включи в системите за мониторинг двата акта и да докладва редовно за резултатите от този мониторинг.

2-ри индикативен показател: Гарантиране на по-прозрачен и ефективен съдебен процес чрез приемане и прилагане на нов закон за съдебната власт и на нов граждански процесуален кодекс. Докладване за въздействието на тези нови закони и на наказателно-процесуалния кодекс и административния процесуален кодекс, преди всичко върху досъдебната фаза.

2. Като цяло България е постигнала известен напредък в подобряването на прозрачността на съдебния процес, но е нужно повече време, за да се оцени доколко новите закони ще имат желаното въздействие.

Да гарантира, че инспекторатите към ВСС функционират правилно; да превърне в основна практика пилотните дейности за произволно компютъризирано разпределяне на дела и да осъществи по-нататъшни дейности за оценка и  бучение на съдии и прокурори по въпросите на етиката.

3-ти индикативен показател: Продължаване на реформата на съдебната власт с цел нарастване на професионализма, отчетността и ефективността. Оценяване на въздействието на тази реформа и публикуване на резултатите всяка година.

3. Като цяло, постигнат е известен напредък в повишаването на отчетността, професионализма и ефективността на съдебната власт в България.

Да демонстрира резултати в антикорупционната рамка. България трябва да надгражда постигнатия  напредък в разследването и да направи по-енергични усилия за привличане на вниманието на съдебната власт върху важността на правната окончателност и възпиращата съдебна практика в случаи на корупция от високо равнище. Включително при случаи, когато са подведени под отговорност влиятелни и известни личности.

4-ти индикативен показател: Провеждане и докладване за професионални и надпартийни разследвания по обвинения в корупция на високо равнище. Докладване за вътрешни проверки на публичните институции и за огласяване на имуществото на високопоставени длъжностни лица.

4. Като цяло, напредъкът в съдебното третиране на случаите на корупция от високо равнище в България е недостатъчен.

Да разработи независим анализ, убедителна методика и надеждна и целенасочена статистика, с които да се оцени доколко случаите на корупция на високо ниво, на улични убийства и организирана престъпност се разследват по съответния начин и доколко се произнасят възпиращи съдебни решения. Не трябва да прекъсват превантивните мерки и преследването. Освен това, трябва да се следи напредъкът и да се докладва за него изчерпателно и убедително.

5-ти индикативен показател: Вземане на по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, особено по границите и в местното управление

Като цяло, постигнат е съществен напредък в предотвратяването и борбата с корупцията по границите и в местното управление.

Да активизира усилията и политическия ангажимент за изпълнение на плана за действие срещу организираната престъпност и да докладва по прозрачен начин за предприетите дейности. България трябва също така да задълбочи още международното си сътрудничество в тази област.

6-ти индикативен показател: Прилагане на стратегия за борба с организираната престъпност, която се съсредоточава върху тежките престъпления, прането на пари, както и върху системното конфискуване на имуществото на престъпниците. Докладване за нови и текущи разследвания, повдигнати обвинения и присъди в тези области.

Като цяло, напредъкът в борбата с тежките престъпления и организираната престъпност е недостатъчен.

За постигането на тези цели, да укрепи капацитета на съдебната власт на всички нива, включително нейната независимост и професионализъм, ресурсите и правомощията .

По тематаНовини
Актуално
Анализи
Интервюта


 
Заедно
Актуално
 
 
 
    Още 
Анализи
 
 
 
    Още 
Портал ЕВРОПА представя
 
 
 
    Още 
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.