Europe.bg
  Начало - Програми и проекти - Програми на общността
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Програми и проекти / Програми на общността

 • A+
 • A-

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (2007-2013)

Програмата е наследник на програмите Сократ, Леонардо да Винчи и Е-Обучение. Тяхното обединяване позволява по-добро съгласуване между различните сфери на действие, както и по-тясно свързани, по-рационализирани и по-ефективни методи на действие.

Цели на програмата:

 • да допринесе за развитието на Европейската общност като напреднало "общество на знанието";
 • насърчаване на взаимодействието и сътрудничеството между образователните и квалификационни системи в Европейската общност, с цел да се превърнат в световен пример за качество;
 • да допринесе за развитието на качествено обучение през целия живот и да насърчава високата продуктивност, изобретателността и европейското измерение в системите и практиките в тази сфера;
 • да подкрепи създаването на европейска зона за учене през целия живот;
 • да спомогне за повишаване на качеството, привлекателността и достъпа до възможностите за обучение през целия живот в държавите членки;
 • да засили приноса на обучението през целия живот за социалното единство, активното гражданство, общуването между културите, равенството на половете и личната реализация;
 • да спомогне за насърчаването на креативност, конкурентоспособност и ръст в предприемаческия дух;
 • да допринесе за засилено участие на хора от всички възрастови групи, включително нуждаещите се от специални грижи и тези в неравностойно положение, в програмата Учене през целия живот, без значение от техния социален произход;
 • да насърчава изучаването на езици и запазването на езиковото разнообразие;
 • да подкрепя развитието на напредничави съдържание, педагогика и практика на обучение през целия живот, базиращи се на информационните технологии;
 • да съдейства за създаването на чувство за европейска културна идентичност, основаваща се на разбирането и спазването на човешките права и демокрацията, както и насърчаване на търпимостта и уважението към други хора и култури;
 • да съдейства за сътрудничество в осигуряването на високо качество във всички сектори на образованието и професионалната подготовка в Европа;
 • да насърчава използването на нови продукти и практики, както и обмена на добри практики в областите, покрити от програма Учене през целия живот, с цел подобряване на качеството на обучението и професионалната подготовка.

Подпрограми:

 • Коменски (общо училищно образование) - занимава се с образователните нужди в предучилищна и училищна възраст, до средно образование и институциите и организациите, отговарящи за това обучение;
 • Еразъм (висше образование) - занимава се с образователните нужди на студенти в заведения за висше и професионално образование, без значение от продължителността на курса им или квалификацията, включително за докторски степени, както и с институциите и организациите, улесняващи или грижещи се за такова обучение или подготовка;
 • Леонардо да Винчи (първоначално и продължаващо професионално образование и обучение) - занимава се с образователните нужди на учащи се в заведения за професионално обучение и подготовка, както и институциите и организациите, отговарящи за или улесняващи такова обучение или подготовка;
 • Грундвиг (образование за възрастни) - занимава се с образователните нужди във всички други форми на обучение за възрастни, както и с институциите и организациите, улесняващи или грижещи се за такова обучение;
 • Хоризонтални програми - 4 ключови дейности: политическо сътрудничество и иновации в областта на образованието през целия живот, езиково обучение, информационни технологии, разпространение и обмен на добри практики;
 • Жан Моне - подкрепя дейности, свързани с европейската интеграция. Подпрограмата има 3 ключови дейности: дейности по програмата, грантове за институции, които работят в областта на европейската интеграция и грантове за европейски институти и асоциации, работещи в областта на образованието.

Дейности:

 • подкрепа за мобилността на хората в обучението през целия живот;
 • двустранни и многостранни партньорства;
 •  многостранни проекти, специално създадени да насърчават качество в образователните и подготвителни системи чрез международен трансфер на нововъведения;
 • едностранни и национални проекти;
 • многостранни проекти и мрежи;
 • наблюдение и анализ на политическите стратегии и системи в областта на обучението през целия живот, редовна проверка и обновяване на справочния материал, включително статистически проучвания, анализи и показатели, действия, насочени към прозрачността и разпознаването на квалификации и предишно обучение и действия, насочени към сътрудничество в осигуряването на качество на обучението;
 • предоставяне на суми за поддръжка на определени операционни и административни разходи на организации, които са активни в сфера, покрита от програма Учене през целия живот;
 • други инициативи, насочени към постигането на целите на програмата.

Участници по програмата

 • ученици, студенти, практиканти и завършили образованието си;
 • преподаватели, инструктори и друг персонал, участващ в различни аспекти на обучението през целия живот;
 • хора, които си търсят работа;
 • институции и организации, предлагащи възможности в контекста на рамковата програма Учене през целия живот или в границите на подпрограмите;
 • лица и органи, отговорни за системите и политиките, засягащи всеки аспект от обучението през целия живот на местно, регионално и национално ниво;
 • предприятия, социални партньори и техните организации на всички нива, включително стопански камари;
 • органи, които предлагат насоки, съвети и информационни услуги, отнасящи се до всеки аспект от обучението през целия живот;
 • сдружения, работещи в сферата на обучението през целия живот, включително студентски, инструкторски, ученически, учителски, родителски сдружения;
 • изследователски центрове и организации, занимаващи се с теми, свързани с обучението през целия живот;
 • сдружения с нестопанска цел - доброволчески организации, неправителствени организации.

Общата стойност на бюджета на програмата възлиза на 6 970 млн. евро.

Центърът за развитие на човешките ресурси е Националната агенция,която управлява за България най-голямата европейска програма за образование и обучение - "Учене през целия живот".

Програмата се състои от четири секторни програми, насочени към различни сфери на образованието и обучението:

 • "Коменски" - училищно образование       
 • "Еразъм" - висше образование
 • "Леонардо да Винчи" - професионално образование и обучение
 • "Грюндвиг" - образование за възрастни


Част от Програмата Учене през целия живот" са също така и Съпътстващите дейности eTwinning, Europass, Euroguidance, Учебни визити, чиято работа в България Центърът също управлява.


София 1000
Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
Тел. (02) 915 50 10; факс (02) 915 59 49
hrdc@hrdc.bg
www.hrdc.bg    

Коментари (13)

принос на ПОО към местното икономическо развитие | изпратено от Ю.Мартинова | 22-04-2008 10:30
Предизвикателства пред ППО:по-добро взаимодействие с пазара на труда; чрез повишаване качеството на професионалното образование да се намали безрабоницата и се задоволят потребностите от квалифицирани кадри.
продалжаващообучение | изпратено от atanas atanasov 55godini | 06-05-2010 17:01
от 30г с общамедицина и от19г с източна медицина/правилсъм всичко коетоправи един лекар/но имам дипломаза фелдшер, което ме прави безработен,как да взема лекарска диплома/учих3г аслед това още 1год за полувисше мои учители бяха найдобрите лекари в Бургас/доценти и научни сътрудници/ имам международен сертификат по акупунктура иневрална терапия/знае се как се влизаше при комуннизма да учиш медицина. спочит АА . е-маил atanas_at_7 @abv.bg
образование за възрастни | изпратено от З. Нисторова | 26-06-2010 12:35
Здравеите, аз съм Зоя , на 45 г. от Момтана.Безработна съм и ще съм много щастлива да се включа в такава програма защото наистина обичам да уча нови неща! Интересува ме дали това е възможно? Kak да се свържа с вас? Бих искала през оставащата част от живота ми да върша нещо наистина смислено!Ще се радвам ако някой ми се обади! GSM-0882422849!Благодаря!
изпратено от Анонимен | 15-11-2010 20:26
Много се извинявам, но не мога да открия формуляра за кандидатстване по ОП ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (2007-2013)
образование за възрастни | изпратено от Емилия геортиева | 03-12-2010 20:14
С висше образование съм.Имам много опит и стаж в социалната сфера.Владея много добре немски език.На 53 години съм.Имам желание все още да уча и обогатявам знанията си.Бихте ли ме насочили къде мога да осъществя мечтата си?
образование за възрастни | изпратено от Емилия геортиева | 03-12-2010 20:14
С висше образование съм.Имам много опит и стаж в социалната сфера.Владея много добре немски език.На 53 години съм.Имам желание все още да уча и обогатявам знанията си.Бихте ли ме насочили къде мога да осъществя мечтата си?
vrizior | изпратено от asya | 17-12-2010 09:16
na 31 godini sum. Jelaya da karam kursove po friziorvo bih te me nasocili kade moga da osistesvya mectata si
обучение по Английски език | изпратено от Михаела Атанасова | 10-03-2011 14:31
Здравейте,казвам се Михаела Атанасова на 30 години от гр. Варна.Завършила съм средно образование,по време на което съм учила Ангкийски език,но бих искала да изкарам пълен къурс,тъй като знанията ми са твърдр малко,също така ми е необходимо да владея добре езика
образование за възрастни | изпратено от Росица Михайлова | 15-05-2011 09:40
Здравейте, имам висше икономическо образование. В последните години обаче имам сериозен интерес към дейности свързани с организиране на фирмени събития, обучения, промоциране на продукти.За това обаче трябва да имам добра подготовка. Бихте ли ме насочили.Благодаря предварително.
mladejki programi | изпратено от мирослава | 11-10-2011 02:10
Не съм доволна от програмите за младежка заетост,защото има възрастови ограничения до 29год.Какво да правим ние 30год. със завършени три специалности които нито можем работа да си намерим, нито в стажански програми можем да участваме заради възрастта!!! Каква е тази европейска дискриминация!!! ТРЯБВА ДА СЕ РАЗРАБОТВАТ ПРОГРАМИ ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ!!! АЗ ИМАМ НУЖДА ДА ПРАКТИКУВАМ ТОВА КОЕТО СЪМ УЧИЛА, А НЯМА КЪДЕ ЗАЩОТО НЕ СЕ ОТКРИВАТ РАБОТНИ МЕСТА МОЯТА ОБЩИНА ГАБРОВО!!! АКО МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И НА ЕВРОФОНДОВЕТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ТАЗИ ДИСКРИМИНАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ КЪМ МЛАДИТЕ ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛИСТИ СЛЕД година или две ще се наложи да си ги внася от чужбина, защото и аз ще търся реализация като приятеля ми в чужбина въпреки че не сме ниско квалифицирани, но стои ли се без работа!!!! Трудовите възнаграждения в стажанските програми са твърде ниски както за работодателите така и за нас, никой не е мотивиран да участва в тях!!ПРОГРАМИТЕ за нас младите са неефективни!!!!!!!!!!!
обучение | изпратено от лъчо | 15-05-2012 16:26
на 27- годи съм .имам инжинерна бакалаварска степен.владея немски на средно ниво.как да участвам в програма за обучение и да си намеря работа в Германия.
висше образование над 35 г. | изпратено от Нели Костова | 09-08-2012 14:50
Къде да кандидатства за финансиране на висшето си образование, студент над 35 г.? Има ли възрастова дискриминация в България за финансиране степени на образование след средното?
Европейски програми за обучение | изпратено от Светльо | 16-10-2012 11:05
Исках да кандидатствам по програма "Аз мога повече" за курс по английски език, но се оказа ,че като държавен служител нямам право.Имало някакви други програми за държавни служители.Бихте ли ми отговорили към кого да се обърна за информация?

Добави коментар

CAPTCHA
Оставащи символи: 1000


Програми и проекти
Предприсъединителни финансови инструменти
ПРОГРАМА ИСПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ; ПРОГРАМА САПАРД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ; ПРОГРАМА ФАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Програми на общността


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.