Europe.bg
  Начало - Програми и проекти - Програми на общността
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Програми и проекти / Програми на общността

 • A+
 • A-

ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ

На 6 април 2005 г. Европейската комисия изпраща предложение до Европейския парламент и Съвета на ЕС да бъде създадена програма "Европа за гражданите"(2007-2013), насърчаваща активността на хората като носители на европейско гражданство с период на действие 2007-2013 г. В решение № 1904/2006/ЕС на Европейския парламент и Съвета на ЕС от 12.12.2006 г., с определени изменения се залага продължаването на досегашните дейности на програмата за насърчаване на активно европейско гражданство в периода 2004-2006 г. Чрез програмата Европейската комисия цели да повиши участието на гражданите в европейската интеграция и да увеличи у тях усещането за европейска идентичност.

Цели:

 • Да се даде на гражданите възможност за участие в процеса на обединение на Европа и обогатяване на културното є разнообразие;
 • Оформяне на европейска идентичност, основана на общи ценности, история и култура;
 • Подобряване на взаимното разбиране между европейските граждани и граждански организации, допринасяне за общуването между културите, зачитане на културното многообразие;
 • Приближаване на Европа до гражданите чрез популяризиране на европейските ценности и постижения.

Задачи:

 • Да се даде шанс на гражданите да участват в изграждането на Европа по-близка до тях, Европа, която е демократична и обединена в културното си многообразие;
 • Да се развие усещане за европейска идентичност, базирана на общата история, култура и ценности;
 • Да се изгради усещане за принадлежност на Европа у самите граждани;
 • Да се насърчава зачитането на културното и лингвистично многообразие чрез междукултурен диалог, в който са включени гражданите на Европа.

Дейности:

"Активни граждани за Европа"

Тази дейност пряко привлича гражданите посредством дейности по побратимяване на градове от различни държави и граждански проекти за обсъждане на европейските теми и развиване на взаимното разбиране.

 "Активно гражданско общество в Европа"

Тази дейност включва:

 • Структурна подкрепа за европейски мозъчни тръстове;
 • Структурна подкрепа за граждански организации на европейско ниво;
 • Подкрепа за проекти, инициирани от граждански организации.

"Заедно за Европа"

Тази дейност включва:

 • Публични прояви като възпоменателни церемонии, награди и общоевропейски конференции;
 • Изследвания;
 • Информация и методи на разпространение.

"Жива Европейска Памет"

Тази дейност включва:

 • Опазване на мемориалните паметници в името на жертви на нацизма и документите по спасяването на жертви на Холокоста;
 • Опазване на мемориалите на жертви на Сталинизма.

Участници:

Програмата е открита за участие на следните страни, в съответствие с общите условия за участието на тези страни в програмите на Общността:

 • Държавите членки;
 • Страните от Европейската асоциация за свободна търговия, които са част от споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • Страните кандидатки, участващи в предприсъединителни стратегии;
 • Страните от Западните Балкани.

Целеви групи:

 • Местни общности;
 • Европейски мозъчни тръстове;
 • Граждански сдружения, като например неправителствени организации, платформи, мрежи, асоциации, федерации, профсъюзи.


Бюджетът за прилагане на тази програма е 215 милиона евро. Дейности, започнати преди 31 декември 2006 г. в съответствие с решение 2004/100 на Съвета на ЕС от 26 януари 2004, създаващо Общностна програма за насърчаване на активно европейско гражданство (2004-2006), ще продължат да бъдат управлявани до завършването им, в съответствие с посоченото решение.Програми и проекти
Предприсъединителни финансови инструменти
ПРОГРАМА ИСПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ; ПРОГРАМА САПАРД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ; ПРОГРАМА ФАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Програми на общността


 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.