Europe.bg
  Начало - Анкети
  НАВИГАЦИЯ
  My.Europe.bg
  Потребител:
  
  Парола:
  
  
Регистрация
Забравена парола
Какво е my.Europe.bg
 
  Информация
Карта на сайта
Контактна информация
Партньори
Медийни партньори
    Вестник Дневник
    Actualno.com
    Expert.bg
    Радио България
    Хоризонт
    Yvelines Radio
    RFI Romania
    Радио Fresh
    LovechToday.eu
    Toute l'Europe
    Селскостопански новини
Изтегли и инсталирай
Последната актуална информация на тази версия на Europe Gateway е от 25 април 2014.
Можете да достъпите новата версия от тук.

Анкети

  • A+
  • A-
06-08-2007

ОБЕКТИВНО ЛИ НИ ОЦЕНИ ЕК НА 27 ЮНИ 2007 Г.? АНКЕТА

Българите: по-критични от Франко Фратини!

След "Българите - по-критични от Оли Рен" преди година, сега отново гражданите у нас са скептични за категоричността, с която ЕК критикува проблемите на страната с реформите. Резултатите от анкетата сред читатели на Портал ЕВРОПА показват, че мнозинството участвали в нея биха искали Брюксел да е по-твърд спрямо българското правителство. Мнозинството от тях смятат, че Франко Фратини и колегите му трябваше да предложат предпазна клауза спрямо България още през юни заради корупцията и престъпността. Припомняме, че около приемането на доклада от еврокомисарите стана ясно, че България, Румъния, както и ресорният комисар Фратини са настоявали за "по-меки" формулировки на текста в изводите, в които прочее не се предлага задействането на предпазна клауза. Ако съдим по отговорите на читателите на Портал ЕВРОПА, то българските граждани не приемат "омекотяването" на изводите, дори напротив.

Основните изводи

Европейската комисия е била твърде снизходителна в оценката си на свършеното от българското правителство в реформите в съдебната власт и вътрешния ред. Това е обобщението от онлайн-анкетата на Портал ЕВРОПА, проведена в периода 29 юни - 6 август 2007 г. Едва четирима - петима от читателите на нашето издание, от близо 140 участвали доброволно в допитването, намират, че Комисията е твърде сурова към правителството. 

Онлайн-анкетата беше проведена във връзка с доклада на ЕК от 27.06.2007 г., в който се оценява напредъкът на страната ни по шестте показатели, т.е. benchmarks, определени преди присъединяването на България към ЕС.

Читателите на Портал ЕВРОПА се обединяват около мнението, че Комисията трябваше още през юни да предложи задействането на предпазна клауза заради провалите на властите в София в борбата срещу "високата" корупция, показните убийства и липсата на осъдени за пране на пари. 61% от гласувалите споделят това мнение срещу 18.8 на сто, които смятат, че на България не трябва да бъдат налагани санкции. Същевременно обаче много читатели - 44.2% - отсичат, че Комисията трябва да намери начин да ограничи финансовите потоци от европари към България, за да не бъде злоупотребено с тях.

Читателите на Портал ЕВРОПА категорично не се съгласяват с един от малкото положителни изводи на Еврокомисията - че България била постигнала "съществен напредък в предотвратяването и борбата с корупцията по границите и в местното управление" (както пише в юнския доклад). 85.3% от гласувалите онлайн читатели казват, че преценката на ЕК е твърде мека.

Още за анкетата

Онлайн-гласуването беше свободно за всички читатели на Портал ЕВРОПА без необходимост от предварителна регистрация. Разбира се сондажът няма претенции за представителност и отразява настроенията единствено на читателите на нашето електронно издание.

След обнародването на доклада на ЕК, който впрочем е първият, откакто България стана член на ЕС, в публичното пространство бяха изразени много различни гледни точки относно тона на доклада. Според експерти по евроинтеграция той не е бил достатъчно категоричен спрямо неуспехите на страната ни в първите месеци от еврочленството. Проведоха се дебати във връзка с факта, че ЕК не предложи задействането на предпазна клауза за България, въпреки очевидната липса на напредък.

Екипът на Портал ЕВРОПА, който системно отразяваше гледните точки на експерти и политици по темата, изведе изводите на ЕК по шестте показателя - и така бяха формулирани шест изречения. Читателите на нашето издание бяха поканени "да преценят преценката" и да изразят мнението си по всеки от шестте benchmarks - избирайки един от вариантите за отговор: "Преценката е точна", "Преценката е твърде сурова" или "Преценката е твърде мека".

Оказва се, че като български граждани, живеещи постоянно в страната, която бива оценявана, читателите на Портал ЕВРОПА са доста по-скептични към (без)действията на тройната коалиция, отколкото е изпълнителният орган на Европейската комисия в Брюксел.

Анкетата бе попълнена от общо 138 читатели за периода 29.06.2007 - 06.08.2007 г.

Още за резултатите

Читателите на Портал ЕВРОПА далеч не са единодушни с извода на ЕК, че с приемането на конституционната поправка, до голяма степен България е изпълнила показател № 1 - за премахване на двусмислията за независимостта и отчетността в съдебната система. След излизането на доклада специалистите коментираха, че по този benchmark правителството е получило най-окуражителната от всички оценки, съдържащи се в доклада. Резултатите от анкетата на Портал ЕВРОПА сочат, че според 40.8 % от анкетираните  преценката на ЕК е точна, 56.2 на сто от тях обаче я намират за твърде мека. Припомняме, че в извода на ЕК се казва още, "Не е възможно да се оцени доколко поправката ефективно премахва двусмислието относно независимостта и отчетността на съдебната система, докато не бъде прието и не започне да се прилага изпълнителното законодателство, предвиждащо създаването на независим съдебен инспекторат."

76.9 на сто на сто от участвалите в анкетата читатели смятат, че ЕК е била твърде мека в извода си по показател № 2 - за новия Закон за съдебната власт и ГПК. Според Комисията, "Като цяло България е постигнала известен напредък в подобряването на прозрачността на съдебния процес, но е нужно повече време, за да се оцени доколко новите закони ще имат желаното въздействие." Едва 20 на сто от читателите на Портал ЕВРОПА, попълнили онлайн-анкетата, са съгласни с този извод.

Що се отнася до отчетността и ефективността на съдебната власт, по които ЕК намира, че България "е постигнала известен напредък като цяло", читателите на Портал ЕВРОПА пак заявяват обратното - преценката на ЕК е твърде мека според 74.6 % от анкетираните.

Твърде снизходително според 65.4% от читателите ни е дори изречението от доклада, което категорично гласи, "Като цяло, напредъкът в съдебното третиране на случаите на корупция от високо равнище в България е недостатъчен." Едва една трета от анкетираните смятат за точна преценката на ЕК по този показател (benchmark 4 - за разследването на "високата" корупция и имуществото на властимащите).

Подобно е положението и с извода на ЕК по показател № 6 - "Като цяло, напредъкът в борбата с тежките престъпления и организираната престъпност е недостатъчен." 37.7% от анкетираните читатели на Портал ЕВРОПА смятат, че преценката е точна. Мнозинството - 59.2 на сто - намират изводът за твърде мек.

Най-интересен обаче е изводът от резултатите от анкетата по отношение на benchmark № 5: "Като цяло, постигнат е съществен напредък в предотвратяването и борбата с корупцията по границите и в местното управление." Този извод на ЕК събира най-много критики от читателите на Портал ЕВРОПА - повече от прането на пари, показните убийства, "високата" корупция и прозрачната съдебна система. Цели 85.3% от анкетираните не са съгласни с Комисията и окачествяват извода й за "съществен напредък" на България в борбата с корупцията по границите и в общините за недостатъчно твърд. Преценката на ЕК е точна според едва 11.6 на сто от участвалите в анкетата читатели.

Последният въпрос от анкетата също изразява общият скептицизъм на читателите на Портал ЕВРОПА по отношение на постиженията на България в първите месеци от членството на страната в ЕС. 37 на сто от анкетираните смятат, че Комисията трябва да намери начин да ограничи финансовите потоци от европари към България, за да се предотврати злоупотреба с тях у нас. Според 44.2% ЕК е трябвало още в юнския си доклад да предложи задействането на предпазна клауза, вместо да отлага тази възможност - която и без това е малко вероятна - за края на 2007 година. Едва по-малко от една пета от анкетираните читатели на Портал ЕВРОПА смятат, че на Софи не бива да бъдат налагани евросанкции - 18.8%.

Всъщност няма изненада...

Подобно несъгласие с Европейската комисия, което свидетелства за ниско доверие на българските граждани в капацитета на европейските политици да преценяват адекватно българските проблеми, не е ново.

Припомняме, че Портал ЕВРОПА проведе подобна анкета и през месец май 2006 година. Като цяло стана ясно, че българите са по-критични от Оли Рен - еврокомисаря по разширяването, който отговаряше за оценката на българския предприсъединителен напредък. "Червените" области са другаде и са повече от тези, които посочи ЕК в майския мониторингов доклад през 2006, според читателите на Портал ЕВРОПА, показаха тогава резултатите.

Преди година анкетата на Портал Европа беше под заглавие "Бъди еврокомисар по разширяването за 27 минути!" Докато Оли Рен и неговият екип финализираха мониторинговия доклад, а политиците прогнозираха неговото съдържание, Портал ЕВРОПА попита своите читатели: ако вие сте европейски комисар по разширяването, каква оценка ще поставите на развитието на реформите в България през последните 6 месеца в 27-те основни сфери, определени като проблемни в мониторинговия доклад на Европейската комисия от октомври 2005 г.? Коренно противоположна е нагласата на респондентите на Портал ЕВРОПА и от заключенията в т.нар. "Граждански доклад" на "Отворено общество" тогава, както и от данните за организираната престъпност на Центъра за либерални стратегии, с който си служеше МВР в дните преди 16 май 2006 г. Още през пролетта на миналата година стана ясно с нашата анкета, че ако в доклада на ЕК тревогата е за парите от Структурните фондове, то притесненията на читателите на Портал ЕВРОПА са не толкова в самото им харчене, а в недостатъчния административен капацитет на България да ги усвоява.

Миналото ни говори: червено вместо жълто

Из резултатите от анкетата на Портал ЕВРОПА през май 2006 г.:

  • Българското обществено мнение заменя "жълтия" картон на Оли Рен с "червен" по отношение на ефективността на съдебната система и досъдебната фаза, тромавото правораздаване и липсата на отчетност на магистратите.
  • По глава "Регионална политика и координация на структурните елементи", читателите на Портал ЕВРОПА пишат в "червено" - вместо в "жълто" като Оли Рен - за административния капацитет за усвояване на Структурните фондове, институционалните структури и финансовото управление и контрол на тези фондове. През есента на 2005 година оценката на ЕК е била в червена - читателите на Портал ЕВРОПА смятат, че няма промяна към пролетта на 2006 г. и не приемат преминаването в "жълто", както го оценява ЕК.
  • "Зелената" светлина, дадена от Оли Рен в областта на обществените поръчки, е "жълта" и даже "червена" в очите на читателите на Портал ЕВРОПА - 83% от анкетираните не смятат, че България е изпълнила успешно препоръките за прилагане на acquis в областта на обществените поръчки. Майският доклад от 2006 г. поставя тази област в "зелено", а в октомврийския от 2005 г. тя е била в "жълто". В анкетата на нашия портал, 42% от читателите смятат, че България не е изпълнила препоръките, а 41% - че полаганите усилия са недостатъчни.
  • Оли Рен отчита, че въздушният транспорт от "жълто" през октомври е преминал в "зелено" през май 2006 г., но не така смятат читателите на Портал ЕВРОПА. Според тях въздушният транспорт остава в "жълто" (52%) - така, както и морският. Морският транспорт е в "жълто" и според Комисията - както през май 2006, така и в предишния мониторингов доклад от 2005 г.

Ето и пълните резултати от анкетата на Портал ЕВРОПА на тема "Обективно ли ни оцени Европейската комисия?"

АНКЕТА: ОБЕКТИВНО ЛИ НИ ОЦЕНИ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ?
Показателят гласи: 1. Приемане на изменения в конституцията, които премахват всички двусмислия по отношение на независимостта и отчетността на съдебната система. Комисията казва: С приемането на конституционната поправка България е изпълнила до голяма степен този показател. Не е възможно да се оцени доколко поправката ефективно премахва двусмислието относно независимостта и отчетността на съдебната система, докато не бъде прието и не започне да се прилага изпълнителното законодателство, предвиждащо създаването на независим съдебен инспекторат.
   Преценката е точна.40.8% (53)
   Преценката е твърде сурова.3.1% (4)
   Преценката е твърде мека.56.2% (73)

Показателят гласи: 2. Гарантиране на по-прозрачен и ефективен съдебен процес чрез приемане и прилагане на нов закон за съдебната власт и на нов граждански процесуален кодекс. Докладване за въздействието на тези нови закони и на наказателно-процесуалния кодекс и административния процесуален кодекс, преди всичко върху досъдебната фаза. Комисията казва: Като цяло България е постигнала известен напредък в подобряването на прозрачността на съдебния процес, но е нужно повече време, за да се оцени доколко новите закони ще имат желаното въздействие.
   Преценката е точна.20.0% (26)
   Преценката е твърде сурова.3.1% (4)
   Преценката е твърде мека.76.9% (100)

Показателят гласи: 3. Продължаване на реформата на съдебната власт с цел нарастване на професионализма, отчетността и ефективността. Оценяване на въздействието на тази реформа и публикуване на резултатите всяка година. Комисията казва: Като цяло, постигнат е известен напредък в повишаването на отчетността, професионализма и ефективността на съдебната власт в България.
   Преценката е точна.20.8% (27)
   Преценката е твърде сурова.4.6% (6)
   Преценката е твърде мека.74.6% (97)

Показателят гласи: 4. Провеждане и докладване за професионални и надпартийни разследвания по обвинения в корупция на високо равнище. Докладване за вътрешни проверки на публичните институции и за огласяване на имуществото на високопоставени длъжностни лица. Комисията казва: Като цяло, напредъкът в съдебното третиране на случаите на корупция от високо равнище в България е недостатъчен.
   Преценката е точна.30.0% (39)
   Преценката е твърде сурова.4.6% (6)
   Преценката е твърде мека.65.4% (85)

Показателят гласи: 5. Вземане на по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, особено по границите и в местното управление. Комисията казва: Като цяло, постигнат е съществен напредък в предотвратяването и борбата с корупцията по границите и в местното управление.
   Преценката е точна.11.6% (15)
   Преценката е твърде сурова.3.1% (4)
   Преценката е твърде мека.85.3% (110)

Показателят гласи: 6. Прилагане на стратегия за борба с организираната престъпност, която се съсредоточава върху тежките престъпления, прането на пари, както и върху системното конфискуване на имуществото на престъпниците. Докладване за нови и текущи разследвания, повдигнати обвинения и присъди в тези области. Комисията казва: Като цяло, напредъкът в борбата с тежките престъпления и организираната престъпност е недостатъчен.
   Преценката е точна.37.7% (49)
   Преценката е твърде сурова.3.1% (4)
   Преценката е твърде мека.59.2% (77)

Ако България не спазва поетите ангажименти са предвидени различен тип санкции и защитни механизми. Това могат да бъдат например предпазни клаузи. Читателите на Портал ЕВРОПА казват... Според мен:
   На България не бива да бъдат налагани санкции.18.8% (26)
   Комисията трябваше да предложи задействането на предпазна клауза.44.2% (61)
   Комисията трябва да ограничи финансовите потоци от европари към България.37.0% (51)
 

Всичко за доклада от 27 юни 2007 г. - вижте ТУК.

Първия следприсъединителен и последния мониторингов: прилики и разлики между докладите.

По темата 
Заедно
Предстоящо
 
 
 
    Още 
Интервюта
 
 
 
    Още 
Фондовете за България
 
 
 
    Още 
Основни документи
 
 
 
    Още 
Най-новото в europe.bg
 
 
 
    Още 
Тема на месеца
 
 
 
    Още 
Интернет магазин
 
    Още 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.