Програми и проекти / Програми на общността

  • A+
  • A-

IDA II

Инструмент на ЕО, насочен към създаването на единно информационно пространство за обмен на данни между администрациите на страните-членки на ЕС и страните–кандидатки при съответна степен на сигурност, посредством разработването и използването на единни технически и програмни решения.

Координатор на програмата е Координационен съвет по информационни технологии.

Официален сайт на програмата

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.