България - ЕС / Дейности / Земеделие

  • A+
  • A-
11-10-2004

РЕГЛАМЕНТ 1676 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2004 Г

На 29 септември в Официалния вестник на ЕС  е публикуван Регламент на Съвета No 1676/2004 of 24 09 2004 за приемане на автономни  и преходни мерки по отношение на вноса на определени преработени селскостопански продукти с произход от България и за износа на определени преработени селскостопански продукти за България:
В приложение I към Регламента се определят митата на стоките с български произход (преработени земеделски продукти), които ще се прилагат при внос в ЕС от 1 октомври 2004 г. В приложение II са определени годишните квоти с нулеви мита за стоки с произход България. Регламентът определя реда и начина за преизчисляване на количествата за остатъка на 2004 г. В приложение III  на регламента е даден списъкът на стоки с произход ЕС, за които не се полагат експортни субсидии при износ за България. Текстът на регламента е приложен на английски.

1676_2004.pdf (131.67 Kb)

(EU)
Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.