България - ЕС / Дейности / Регионално развитие

  • A+
  • A-
29-10-2004

МРРБ ще разяснява на семинари ангажиментите на България след присъединяването й към ЕС

Ангажиментите на България по преговорна глава 21 “Регионална политика и координация на структурните инструменти”, както и новият Закон за регионалното развитие ще бъдат разяснени в серия семинари, организирани от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът е част от Комуникационната стратегия за присъединяване на България към ЕС.
Целта на семинарите е представяне на основните нормативни изисквания и правила за работа със Структурните фондове и Кохезионния фонд след присъединяването на България към ЕС.

Предвижда се да бъдат дискутирани и мониторинга и оценката на изпълнението на проекти, финансирани от предприсъединителните инструменти на ЕС.

Първите от поредицата от 12 семинара в 6-те района за планиране ще се проведат в Северозападния район, в градовете Видин и Враца.

Очаквайте информация за датите на събитията.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.