Събития

  • A+
  • A-

ЕС И РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ Е ТЕМА НА ПРЕДСТОЯЩА ДИСКУСИЯ

Дискусионен форум:”Процесът на разширяване на ЕС и равенството на половете” се организира от Центъра за изследвания и политики за жените ви кани на дискусионен форум в София на тема „Процесът на разширяване на ЕС и равенството на половете”, който ще се проведе на 18 май 2006 г. от 18 часа в СУ „Св. Климент Охридски”, в сградата на Ректората, южно крило, етаж ІІІ, аудитория 65.

Форумът се организира от ЦИПЖ по проект „Младите жени градят мостове за Европейско партньорство” в сътрудничество с Документационен и информационен център за жените (CEDIF) от Франция и организация „Летящата метла” (Uçan Süpürge) от Турция.

Кратък документален филм-интервю, ще запознае гостите на форума с осведомеността и интереса на младите хора от трите страни към проблематиката на равнопоставеността на половете в контекста на разширяването на Европейския съюз и перспективите пред кандидатурата на Турция за членство в ЕС.

На форума ще бъдат представени резултатите от проведените от партньорите анкетни проучвания за нагласите на младите хора в България, Турция и Франция и информираността им по отношение на дискриминацията по полов признак, наличието и ефективното прилагане на национално законодателство срещу такава дискриминация,  разпределението на ролите на мъжа и жената в семейството и възможността членството в ЕС да повлияе положително върху равните възможности за жените и мъжете.

За участие в дискусията са поканени:

  • Зинаида Велева – директор на дирекция „ Координация по въпросите на ЕС и МФИ”, Министерски съвет
  • доц. д-р Жасмин Попова – Министерство на външните работи
  • Юлиана Николова – директор на Европейски институт
  • доц. Красимира Даскалова – СУ „Свети Климент Охридски”, Философски факултет
  • д-р Матилда Александрова – УНСС

Форумът в София е втори поред по проекта и е своеобразно продължение на първия, проведен в Анкара на 20.04.2006 г. Амбицията ни като организатори на форум София е да дадем възможност на българската аудитория да се запознае с откровеното мнение на младите хора в България доколко съществуват равни възможности за жените и мъжете и какво те очакват от членството на България в Европейския съюз по отношение на равнопоставеността на половете.

Проявата е насрочена за 18 май 2006 г. от 18 до 20 часа в СУ „Св. Климент Охридски”, сградата на Ректората, южно крило, ІІІ етаж, аудитория 65. Тя е част от проект “Младите жени градят мостове за европейско партньорство”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Делегацията на Европейската комисия в Турция.

На 31 януари 2006 г. в Анкара стартира съвместен десетмесечен проект “Младите жени градят мостове за европейско партньорство”, в който участват Център за изследване и политики за жените от България, Документационен и информационен център за жените (CEDIF) от Франция и организация „Летящата метла” (Uçan Süpürge) от Турция, която е координатор на проекта. Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма ”Малки проекти в Турция”. В първата си част проектът предвижда проучване на мнението и познанията на студентската аудитория в трите държави относно националната политика за равнопоставеност на половете, националното законодателство, регламентиращо равните възможности за мъжете и жените, и отношенията на трите държави с Европейския съюз като фактор за стимулиране политиката за равнопоставеност на половете.

След изготвяне на оценка на получените резултати от анкетата и установяване на входното ниво на информираност и заинтересованост по въпросите на равнопоставеността сред студентите в трите държави, проектният екип ще организира провеждане на интервю сред студентите от Софийски университет, Техническия университет в Анкара и Университета в гр. Ним, което ще даде възможност на екипа да изготви филмов материал и да подготви втората част на проекта.

Във втората си част проектът ще даде възможност на студентите от трите страни да се запознаят чрез филмираното интервю с мнението на техните връстници за законодателството по равнопоставеността на половете и ролята на ЕС за постигане на равнопоставеност на половете в трите държави. Филмовият материал ще бъде излъчен последователно в Анкара, София и Ним, след което студентите ще имат възможност за дискусия.

Подходът на поднасяне на информация пред студентите и предизвикването им към обсъждане на равенството между жените и мъжете има за цел да активира вниманието на младите хора и изостри чувствителността им към дебат, посветен на преодоляването на стереотипите в тази област, както и да акцентира върху преодоляване на различията и националните особености на проблематиката, свързана с участието на жените в политическия, обществения, културния живот, в сферата на образованието и на пазара на труда. Втората цел на проекта е да бъде събрана информация относно мнението на младите хора за кандидатурата на Турция за членство в ЕС в контекста на равенството на жените и мъжете.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.