Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
23-10-2008

На 31 октомври изтича крайният срок за подаване на заявления по Мярка 111 по Програма за развитие на селските райони” 2007-2013

На 31 октомври 2008 г. изтича крайният срок по обявата за подаване на заявления по Мярка 111 „Професионално обучение информационни дейности и разпространение на научни знания” по Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 г., се съобщава на сайта на Министерство на земеделието и храните.

Обучаващите организации, които са кандидати по мярката и ще получават финансова подкрепа за провеждане на обучение в областта на земеделието и горите, трябва да разработят проекти за обучение, както и да подадат заявление за подпомагане в Централно управление на ДФ „Земеделие”. След одобрението на обучаващите организации, списък с имената им ще бъде  публикуван на сайта на МЗХ и ДФЗ-РА.

От 01 февруари 2009 г. всички земеделски производители, собственици и ползватели на гори могат да преминат напълно безплатно обучение в курсове и информационни дейности,  които ще се обявят на информационни табла, в областните и общинските служби по земеделие, Областните разплащетелни агенции в цялата страна, както и на сайтовете на МЗХ и ДФЗ-РА.

Кандидатите, които са одобрени за подпомагане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, трябва да преминат задължителен курс на обучение в период до 3 години след одобрението на заявленията им. Те ще бъдат записвани с предимство в курсовете, които са избрали.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.