Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Читателите питат, администрацията отговаря! Всичко, което ви интересува за СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ! 

Портал ЕВРОПА посредничи между заинтересованите наши читатели, които задават въпроси, и звената в държавната администрация, които са компетентни да им отговорят.

В редакцията се получават многобройни запитвания от наши читатели - това са конкретни въпроси, свързани със Структурните фондове. Ние препращаме въпросите към съответните институции и читателите ни получават отговори "от първа ръка".

ВСИЧКИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ВИЖТЕ ПОД ТОЗИ МАТЕРИАЛ В ДИСКУСИОННИЯ ФОРУМ!

Началото на тази поредица въпроси и отговори постави нашият читател Миро Георгиев със следното запитване:

„Как се тълкува изречението - „...потенциални бенефициенти по ОП „Техническа помощ" са звена за подмогагане разпространението на информацията за Структурните инструменти на регионално и местно ниво."? И могат ли това да бъдат юридически лица, нпаример ООД или ЕООД, които да предоставят проекти или други консултантски услуги? Благодаря."

Екипът ни препрати този въпрос на Министерството на финансите. Днес получихме отговора:

„Във връзка с полученото запитване относно бенефициентите на ОП „Техническа помощ", звената, които се споменават, представляват двадесет и осем информационни центъра на областно равнище, чието предназначение е да осигуряват обща информация на заинтересованите лица и групи и на цялото общество по всички въпроси, свързани с европейската кохезионна политика. В този смисъл те не са бенефициенти по ОП "Техническа помощ", а тяхното учредяване и функциониране представлява „мярка" („дейност") по един от приоритетите на програмата. Бенефициентите, които отговарят за започването и изпълнението на тези дейности и по конкретния приоритет и мярка (приоритетна ос 3, мярка 3), са дирекции в рамките на Министерството на финансите. В окончателният вариант на оперативната програма се предвижда това разграничение между бенефициенти и потребители на услугите по дейностите, да бъде допълнително прецизирано, за да осигурява необходимата яснота за всички, заинтересовани от програмата."

Редакцията на Портал ЕВРОПА благодари на Отдел „Външни комуникации" на Министерството на финансите за отзивчивостта.

Въпроси и коментари по всички теми, които вълнуват читателите, могат да бъдат изпращани на редакционната ни електронна поща .

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.