Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-

ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВАРНА ЗА БИЗНЕСА – ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ

Двудневно обучение за представители на българския бизнес прави Стопанската камара във Варна на 11 и 12 юни. Обучението е за изграждане на експертни умения за подготовка на проекти и усвояване на средства по еврофондовете.

Семинарът, който се организира от Българската стопанска камара - Съюз на българския бизнес - се провежда по проект „Повишаване капацитета на българския бизнес за активно участие в усвояването на средствата от структурните и Кохезиония фонд на ЕС", финансиран от Програма PHARE „Развитие на гражданското общество 2004".

Обучението ще се проведе в периода 11-ти и 12-ти юни 2007 г. в хотел «Одесос», гр. Варна.

Ето най-важното от програмата на семинара:

11 юни - понеделник

  • Готовност на бизнеса за усвояване на еврофондовете. Камен Колев, Зам.-председател на Българска стопанска камара и ръководител на проекта.
  • Въведение в спецификата и предназначението на Структурните фондове и Кохезионния фонд. Адвокат Ева Радева, управляващ съдружник, Национален консултант по обществени поръчки, ООД, София.
  • Структурните фондове - инициативи и програми на ЕС.
  • Общи финансови аспекти на структурните фондове и Кохезионния фонд - Европейско финансиране и национално съфинансиране. Правда Димова - експерт оперативни програми.

12 юни - вторник

  • Цикъл на проекта - мониторинг и оценка. Адвокат Надежда Йорданова, управляващ съдружник Национален консултант по обществени поръчки, ООД, София.
  • Подготовка и изпълнение на проект по европейски програми.

Още за структурните фондове можете да намерите ТУК.

Портал ЕВРОПА следи системно темата за капацитета на България с европарите. Някои от по-интересните публикации вижте ТУК.

 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.