Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-

ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА ПАРИТЕ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

Портал ЕВРОПА подготви ново проучване на тема какви знания дават курсовете и семинарите, посветени на Структурните фондове, които се организират у нас и в другите страни-членки на ЕС. 

Навсякъде в ЕС има интерес към триста и осемте милиарда евро по цени от 2004 г. - колкото са парите, определени за 27-е страни-членки на ЕС по Структурните и Кохезионния фонд на ЕС до 2013 г.

В новоприета България - и то още от преди присъединяването - също се организират най-разнообразни курсове и семинари за тези, които могат да кандидатстват, както и за тези, които ще администрират процеса. Такива курсове има и в чужбина. Темите са същите, каквито и у нас: предназначението на фондовете, управлението на средствата и кандидатстването. Разликата е в цената, която обучаемите заплащат.

Организациите, които правят програми за обучения относно Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, се стремят да отговорят приоритетно на няколко базисни въпроси: колко са фондовете, кой фонд какво и как подкрепя като проекти, кой може да участва и как става финансирането.

Цялото проучване можете да видите ТУК - в рубриката "Събития" на Портал ЕВРОПА.

Портал ЕВРОПА ще продължи своето проучване по темата. Ако вие, драги читатели, бихте искали да споделите впечатленията си от курс или семинар, на който сте присъствали, или просто да коментирате темата - моля, използвайте редакционната ни електронна поща.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.