Интернет магазин

  • A+
  • A-
18-03-2008

РАЗЛИЧНИ И РАВНИ
Наръчник за равни възможности

Тази публикация е изработена от екип на фондация Център за модернизиране на политики © 2007, София в рамките на проекта на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет "Многообразно общество", част от националните действия по инициативата на Европейската комисия "2007 - Европейска година на равни възможности за всички" и е съфинансиран от Европейската комисия.

Позициите, изразени в тази публикация отразяват експертната оценка на екипа и не ангажират българското правителство или Европейската комисия.

Екип: Тихомира Трифонова; Владимир Петров; Станка Делчева; Надежда Гергишанова.

Корица и илюстрации © 2007: Георги Райжеков.

ISBN 978-954-9506-34-1
© Всички права запазени

Цената на книгата включва само разходите по нейното отпечатване при поръчка. Моля, имайте предвид, че може да са необходими до 3 (три) работни дни преди книгата да Ви бъде изпратена, ако наличните бройки са изчерпани.

Съдържанието на книгата, показано по-долу, дава предварителен достъп до избрани пасажи и представя графичния дизайн на корицата.
Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.