Парламент / Новини

  • A+
  • A-
09-11-2010

Мария Неделчева организира публично изслушване по механизма за верификация и сътрудничество в Румъния и България

Българският евродепутат Мария Неделчева (ЕНП, ГЕРБ) и румънският Моника Маковей организират публично изслушване „Действието на механизма за верификация и сътрудничество в Румъния и България - три години по-късно"
Семинарът ще се проведе в Европейския парламент в Брюксел на 9 ноември и цели да очертае резултатите от действието на механизма за сътрудничество и проверка на напредъка на България и Румъния, три години след влизането им в Ес.

Участие в изслушването ще вземат и Кристиан Гинеа, директор на румънския Център за европейска политика, и Лаура Стефан, координатор "Антикорупция" в Румънското академично общество.

На публичното изслушване ще бъдат разгледани резултатите от действието на механизма в Румъния и ще се обсъди до каква степен сегашния механизъм за сътрудничество и верификация за Румъния и България може да бъде приложим в целия ЕС като антикорупционна мярка

Когато се присъединиха към ЕС на 1 януари 2007 г., Румъния и България все още имаха нужда от напредък в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията. За постепенното им въвеждане и в същото време запазване на работата на неговите политики и институции, ЕС реши да създаде т.нар. „механизъм за сътрудничество и верификация", за да помогне на двете нови държави-членки да преодолеят тези недостатъци.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.