Europe Direct / Актуално

  • A+
  • A-
29-05-2014

Според нови данни Комисията е на път да постигне 95 от своите 101 цели в областта на цифровите технологии до 2015 г., което свидетелства за добър напредък. Гражданите и предприятията в ЕС ползват интернет и пазаруват онлайн повече и имат по-голямо доверие и по-добри умения в областта на ИКТ. Често обаче, особено в селските райони, те нямат достъп до високоскоростни широколентови мрежи, за да задоволят своя интерес и потребности. Притеснителната разлика в цифровите умения също все още е голям проблем, съобщава Рапид.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: „Животът на повечето европейци вече е обвързан с интернет и те очакват повече. Разрешихме проблема с достъпа до интернет, но разликите по отношение на цифровите умения се запазват. Ако всички ние не направим повече, рискуваме в Европа да се зароди класа от цифрово неграмотни лица.“

Добрите новини:

Увеличаване на редовното използване на интернет: броят на хората, които използват интернет поне веднъж седмично се е покачил от 60% на 72% от 2010 г. насам. Най-голям напредък: Гърция, Румъния, Ирландия, Чешката република и Хърватия.

Най-добри резултати (над 90% от хората използват интернет) имат Дания, Швеция, Нидерландия и Люксембург, докато 87% от възрастните в САЩ използват интернет.

Голям напредък сред групите в неравностойно положение: употребата на интернет от безработни, нискообразовани хора и по-възрастни граждани се е покачила на 57% от 41% преди четири години. С настоящия темп целта от 60% ще бъде постигната преди 2015 г.

Броят на хората, които не използват интернет, е намалял с една трета: 20 % от хората в ЕС никога не са използвали интернет. Това е с една трета по-малко в сравнение с резултатите от преди 4 години. Ако се запази настоящата тенденция, целта на Програмата в областта на цифровите технологии за намаляване на този брой на 15% до 2015 г. ще бъде постигната.

Много повече хора пазаруват онлайн: 47% от гражданите на ЕС вече пазаруват онлайн, което е с 10 пункта повече спрямо 2009 г. и означава, че целта от 50% до 2015 г. вероятно ще бъде постигната.

Осигурен достъп: Всички европейци вече имат достъп до широколентов интернет, обикновено това включва няколко варианта (интернет оптичен кабел, кабелен интернет, ADSL интернет или 3G/4G мобилен интернет) или поне евтин достъп до сателитен широколентов интернет.

Бързи широколентови технологии: Достъпът до мобилни широколентови 4G мрежи се е покачил рязко на 59% в сравнение с 26% преди една година. Достъп до фиксиран интернет със скорост поне 30 Mbps имат 62% от гражданите на ЕС в сравнение с 54% преди една година и 29% през 2010 г. 90% от домакинствата в Белгия, Дания, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия и Обединеното кралство вече имат достъп до високоскоростен широколентов интернет.

Оставащите предизвикателства:

Малките предприятия пропускат възможности: Само 14% от предприятията с по-малко от 250 служители продават своите стоки или услуги онлайн. В целия ЕС нито една страна не се доближава до средната цел на ЕС от 33% до 2015 г.

Селските райони на Европа са изложени на риск: само 18 % от домакинствата в селските райони имат достъп до високоскоростен широколентов интернет.

Електронните административни услуги са в застой през 2013 г. Те са били използвани от едва 42% от гражданите на ЕС. Ако тази тенденция се запази, държавите членки няма да могат да постигнат целта от 50% за 2015 г.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.