Квартал ЕВРОПА / Обучителни материали и анализи

  • A+
  • A-
30-06-2011

ЕВРОПЕЙСКА СИНЯ КАРТА

Фондация „Европейски институт” издаде нова публикация със заглавие „Европейска Синя карта”.

Публикацията е част от проекта “Подкрепа за подготовката и успешното прилагане на европейската „Синя карта” за квалифицирани граждани на трети държави съобразено с нуждите на работодателите в България”, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни.

Обща цел на проекта е да подкрепи успешното въвеждане и прилагане на европейската „Синя карта" в България, чрез реализирането на няколко основни дейности, чрез които да се осъществи успешно проектното начинание. Освен това си поставихме и задача да предоставим задълбочена информация за разбирането на необходимостта от успешното интегриране на висококвалифицирани граждани от трети страни.

Екипът на проекта проучи и анализира 140 анкети и 30 дълбочинни интервюта с работодатели от цялата страна, по отношение пазара на труда и политиката на работодателите спрямо висококвалифицираните имигранти на територията на ЕС, както и ползите, с които те допринасят за повишаването на конкурентноспособността и разширяване на културното разнообразие в региони, привличащи тези имигранти.

Поставените цели са в съответствие с Лисабонскта стратегия, която разглежда мерките за привличане и задържане на висококвалифицирани работници от трети държави като част от подход, основан на нуждите на държавите-членки на ЕС.

Целевата група на проекта бяха работодателски организации и работодатели, държавни и местни институции и граждани на трети страни, постоянно или продължително пребиваващи в България.

 Публикацията можете да свалите оттук

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.