Новини / Актуално

RSS
  • A+
  • A-
02-04-2014

Споразумението за партньорство е изпратено на Европейската комисия

Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. беше изпратено по официален път на Европейската комисия, днес 2 април 2014 г., се казва в прессъобщение на МС.

По този начин се поставя началото на официалните преговори за одобрението на документа от страна на ЕК.  До три месеца от изпращането му ще бъдат представени по официален път и окончателните варианти на оперативните програми.  

Споразумението определя приоритетите, които ще бъдат финансирани със средства от ЕС както и организацията за ефективното и ефикасно използване на Европейските структурни и инвестиционни фондове до 2020 г. Заложените в него основни области на интервенции са в синхрон с приоритетите по деветте програми, чрез които ще се усвояват Европейските структурни и инвестиционни фондове до 2020 г.

Документът е резултат от усилията на широк кръг заинтересовани страни и бе многократно обсъждан както с широката публика, така и в рамките на работната група и с екипите на секторните министерства, които са определени като отговорни за разработването на програмите. През 2013 г. Споразумението за партньорство премина и два кръга технически консултации с Европейската комисия.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.