Европейски съюз / ЕС институции

  • A+
  • A-

ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Решенията на Европейския съюз са, общо казано, „продукт“ от сътрудничеството на „институционалния триъгълник“, съставен от Комисията, Парламента и Съвета. По принцип, Комисията е институцията, която предлага законите, а Парламентът и Съветът ги приемат.

Правилата и процедурите за вземане на решения в ЕС са заложени в основните договори. Всяко предложение за нов нормативен акт се основава на определена клауза в договорите – това е т.нар. законова база и определя коя законодателна процедура трябва да бъде следвана.

Трите основни процедури за вземане на решение са:

  • консултация
  • одобрение
  • съвместно вземане на решение

Основната разлика между тях е начинът на взаимодействие на Парламента със Съвета. Процедурата на консултация изисква от Парламента само становище по предстоящото решение; при съвместното вземане на решение Парламентът действително споделя законодателната власт със Съвета.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.