Конкурси

RSS
  • A+
  • A-
08-06-2009

Покана за представяне на предложения IX-2010/02 — Отпускане на средства за политически фондации на европейско равнище

Съгласно член 191 от Договора за създаване на Европейската общност, политическите партии на европейско равнище са важен фактор за интеграцията в рамките на Съюза. Те допринасят за формирането на европейско съзнание и за изразяването на политическата воля на гражданите на Съюза. В този контекст, Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г.  Установява статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище.

Преразглеждането на регламента призна ролята на политическите фондации на европейско равнище, които в качеството си на организации, свързани с политическите партии на европейско равнище, „могат чрез дейността си да поддържат и подкрепят целите на европейските политически партии особено чрез принос за дебата по проблемите на европейската обществена политика и процеса на европейска интеграция, включително чрез действието им на катализатори на нови идеи, анализи и политически алтернативи.“ Регламентът предвижда, по-специално, годишно отпускане на оперативни средства от страна на Европейския парламент, под формата на оперативна субсидия, за политически фондации, които кандидатстват и които отговарят на условията, установени в съответния регламент.

Съгласно член 2 от Решение на Бюрото на Европейския парламент от 29 март 2004 г., установяващо процедурите за прилагане на Регламент (ЕО) № 2004/2003, „Европейският парламент публикува всяка година, преди края на първата половина от годината, покана за представяне на кандидатури, с оглед отпускане на средства с цел финансиране на политически партии и фондации на европейско равнище“. Настоящата покана за представяне на предложения се отнася към представянето на кандидатури за финансова година 2010, покриваща периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 1 ноември 2009 г. Кандидатурите, изпратени след този срок няма да бъдат взети под внимание.

Покана за представяне на предложения IX-2010/02 — Отпускане на средства за политически фондации на европейско равнище (836.36 Kb)

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.