Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

  • A+
  • A-

АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА

Агенцията на Европейския съюз за основните права е орган на Европейския съюз (ЕС) със седалище във Виена, създаден по силата на Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. Тя е правоприемник на Европейския център за наблюдение на расизма и ксенофобията (ЕЦНРК). Агенцията е независима при осъществяване на своята дейност и си сътрудничи с национални и международни институции и организации, особено със Съвета на Европа, както и с организации на гражданското общество.

Основната цел на Агенцията е да оказва съдействие на институциите и органите на Общността и държавите членки в сферата на основните права и да ги насърчава да спазват тези права при предприемането на мерки и политики в съответните области от тяхната компетентност.

Агенцията за основните права, както и своя предшественик ЕЦНРК, координира Европейска информационна мрежа по проблемите на расизма и ксенофобията (РАКСЕН), която се състои от национални координатори във всяка държава членка на ЕС.


Официална страница на Агенцията

Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г  (136.91 Kb)

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.