Европейски съюз / ЕС институции / Децентрализирани органи на ЕС (агенции)

  • A+
  • A-

ЕВРОПЕЙКА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАЛИТЕ (ECHA)

Агенцията със седалище в Хелзинки, Финландия, ще управлява процесите на регистриране, оценяване, разрешаване и ограничаване на химични вещества, за да гарантира съгласуването им в рамките на Европейския съюз. Тези процеси на REACH са разработени, за да предоставят допълнителна информация за химикалите и да гарантират безопасното им използване и конкурентоспособността на европейската промишленост.

При вземането на своите решения агенцията ще се ръководи от най-добрите налични научни и технически данни и социално-икономическа информация. Тя ще предлага също така информация за химикалите и технически и научни съвети. Чрез оценяването и одобряването на предложения за научни изпитания агенцията ще сведе до минимум опитите върху животни.

През първите 12 месеца агенцията ще изгради организацията си и ще набере персонал, за да се подготви за приемане на регистрации от 1 юни 2008 г.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.