Парламент / Европейският парламент / Комисии

  • A+
  • A-
17-03-2008

Комисия по бюджетен контрол

Комисията отговаря за контрола върху изпълнението на бюджета на Съюза и на Европейския фонд за развитие - в това число сметките и счетоводните баланси на Съюза, неговите институции и всички органи, финансирани от него. Комисията оценява разходната ефективност на различните форми на финансиране на Общността при осъществяването на политиките на Съюза. Тя следи за защитата на финансовите интереси на ЕС като цяло, включително следи за проверките за измами при изпълнението на бюджета. Комисията контролира също така финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка и отговаря за отношенията със Сметната палата и назначаването на нейните членове.
Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.