Парламент / Европейският парламент / Комисии

  • A+
  • A-
17-03-2008

Комисия по заетостта и социалните въпроси

Комисията отговаря за политиката на заетост и всички аспекти на социалната политика като условия на труд, социално осигуряване и социална защита. Естествено в прерогативите й влизат Европейският социален фонд и свободното движение на работници и пенсионери. Комисията отговаря и за всички форми на дискриминация на работното място и на пазара на труда, с изключение на дискриминацията по полов признак.
Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.