Парламент / Европейският парламент / Комисии

  • A+
  • A-
17-03-2008

Комисия по околната среда, общественото здраве и безопасността на храните

Комисията отговаря за политиката в областта на околната среда и мерките за опазването й, особено за замърсяването на въздуха, почвата и водите, управлението и рециклирането на отпадъци, опасните вещества и препарати, нивата на шума, промяната на климата, опазването на биологичното разнообразие и др.

Що се отнася до общественото здраве, комисията отговаря за фармацевтичните и козметични продукти,  здравните аспекти на биологичния тероризъм, Европейската агенция за оценка на лекарствени продукти и Европейския център за превенция и контрол на болестите. По въпросите, свързани с безопасността на храните, комисията по-специално отговаря за етикетирането и безопасността на храните,  ветеринарното законодателство за защита срещу рискове за човешкото здраве, а така също и Европейската агенция за безопасност на храните и Европейската служба за хранителен и ветеринарен контрол.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.