Парламент / Европейският парламент / Комисии

  • A+
  • A-
17-03-2008

Комисия по селско стопанство

Комисията отговаря за провеждането и развитието на общата селскостопанска политика и развитието на селските райони, включително дейностите на съответните финансови инструменти. Неин прерогатив са законодателните актове в областта на ветеринарните въпроси и въпросите на растителното здраве, животинските фуражи, животновъдството и животинското здраве.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.