Пътна безопасност / Новини / Пътна безопасност

  • A+
  • A-
09-04-2008

ИНТЕЛИГЕНТНАТА КОЛА НА СЛЕДВАЩОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ

Комисията по транспорт и туризъм в Европейския парламент прие на 9 април 2008 г. доклада на унгарската депутатка Зита Гурмай (ПЕС) относно „Първата интелигентна кола” – като част от инициативата на Европейската комисия за по-безопасно, екологично чисто и „интелигентно” движение в границите на Европа.

Основните цели, предложени от госпожа Гурмай, бяха приети почти единодушно. Нейният подход към проблема се съобразява по-скоро с информационното, отколкото с „транспортното” общество.

„Инициативата за европейска мобилност на гражданите трябва да намери здравословния баланс, за да мобилизира гражданите на Съюза към действие в тази насока”, казва Зита Гурмай.

Според авторката на доклада, „...Нашата най-важна задача и отговорност е спасяването на човешкия живот”. Гурмай изцяло подкрепя и начинанието за пълно въвеждане на системата eCall до 2010 г., като насърчава държавите-членки, които все още не са подписали Меморандума за разбирателство за eCall, да го направят препоръчително до средата на 2008 г. Тази система е в състояние да спаси годишно около 2500 човешки живота в Европа.

Приетият доклад подкрепя напълно и целта за постигане с препоръчителен срок да 2012 година на стопроцентов достъп до Системата за контрол на електронната стабилност. Ако всички автомобили разполагат с тази система, ще могат да бъдат спасявани по 4000 живота на година.

По отношение на околната среда докладът се стреми да насърчи употребата на системата за Адаптивен пътен контрол, с която скоростта на автомобила се пригажда към околния трафик. Тази система също би могла да доведе и до прогнозирано общо намаление на разхода на гориво от три процента.

Гурмай казва: „Мисля, че си поставихме смели, но напълно реалистични цели с този доклад; сега трябва да ги следваме стъпка по стъпка. Като взехме предвид важността на цената за потребителите, вложихме време в проучвания с оглед постигане на най-добрия продукт, така че сега следва да вложим време и в поощряването на хората да се възползват от него.” 

Макар спасяването на човешкия живот да е главната цел на Инициативата за интелигентната кола, „интелигентните коли се нуждаят от интелигентни водачи, както и от обучението на търговците на коли да съумеят да ги реализират като продукт.”
 
В Бялата книга за европейската транспортна политика като цел е заложено намаляването на броя на жертвите от пътнотранспортни произшествия в Европа с 50% до 2010 г. в сравнение с 2001 г. Като се има предвид, че към момента по европейските пътища се отнемат средно по 41 600 безценни човешки живота на година, ние все още трябва да работим, за да намалим този брой с около 4000, за да бъдем в състояние да постигнем първоначално заложените цели на Съюза.
Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.