Europe Direct / Библиотека / Публикации

  • A+
  • A-

Заедно!

Тази малка книжка обяснява на децата – но също така и на по-възрастните, които искат да разполагат с ясни факти, поднесени в картинки – за програмата Натура 2000.

Заедно! (2.22 Mb)

Брошурата е публикувана с финансовото съдействие на Представителство на Европейската Комисия в България

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.