Новини / Анализи

RSS
  • A+
  • A-
26-08-2008

Неправилности в Инструкцията на МДААР за оформяне на документи в администрацията

Портал ЕВРОПА помоли доц. д-р Мария Костова от Катердата по Класическа филология в Софийския университет за експертен прочит на Практическата инструкция за оформяне на документи в администрацията, изработена от Министерството на държавната администрация и административната реформа и Института за български език при БАН.

Инструкцията, чиято цел е в документите, излизащи от българските институции, да има повече прецизност и стил и "... да се превърнат в пример за добре оформен текст", е поместена в рубриката "Фондовете за България" на Портал ЕВРОПА.
 

Доц. Костова идентифицира пет неправилности в Инструкцията, които днес публикуваме в рамките на нашата инициатива "Говори с Европа", чиято "Тема на месеца" през август е езиковото многообразие.
 
 
Редакцията очаква читателски мнения, реакции и коментари по електронната поща или в коментарното поле по-долу.
ЦИТАТ: "Уверени сме, че тази инструкция ще помогне писмата, служебната кореспонденция, нормативните документи и др., излизащи от българските институции, да се превърнат в пример за добре оформен текст, в който са спазени правилата на българската граматика и пунктуация." (1 стр., 2 абзац)

КОМЕНТАР: Нормативен документ – съчетанието е некоректно, защото документите не съдържат норми за поведение. Правилно е – нормативен акт.

ЦИТАТ: "Латинска азбука може да бъде използвана при обозначаване на валути (напр. USD или US$, EUR или €). Обозначаването на валута (валути) трябва да бъде еднакво в целия документ." (3 стр. точ.8)

КОМЕНТАР: Латинска азбука – Правилно - латиница.

ЦИТАТ: "Не са сложни думи изрази като областен управител, главен редактор и пр. Ако се налага още едно пояснение към такъв тип изрази, тези изрази не променят статута си, т.е. добавеното пояснение се пише разделно: заместник областен управител, заместник главен редактор." (3 стр. IV)

КОМЕНТАР: Тези изрази не променят статута си – Правилно - тези изрази не променят изписването си...

ЦИТАТ: "При обозначаване на хиляди при числа се използва интервал. Пример: 34 560 души. Като алтернатива може за разделителен знак да се използва и запетая (тази практика е утвърдена най-вече в английските текстове). Пример: 34,560 души." (4 стр.точ.8)

КОМЕНТАР:
Като алтернатива може за разделителен знак да се използва и запетая. Правилно - При обозначаване на хиляди при числа има алтернатива – интервал или запетая. Пример: 34 560 или 34,560 души.

ЦИТАТ: "Поставя се интервал след юридически съкращения като чл., ал., т. и др. Примери: чл. 1, ал. 2, ал. (3), т. 4." (4 стр.точ.10)

КОМЕНТАР: Юридически съкращения - Правилно – съкращения в юридическите текстове.

Портал ЕВРОПА изпраща бележките на доц. д-р Мария Костова и до екипа на министър Николай Василев. Изразяваме готовност да посредничим в диалога между академичните среди и българската администрация.
 
Информационно-комуникационната инициатива на Портал ЕВРОПА и Центъра за модернизиране на политики "Говори с Европа" се изпълнява в рамките на проект по План Д за демокрация, диалог и дебат на Европейската комисия.
Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.