Новини / Актуално

RSS
  • A+
  • A-
16-10-2008

ЕК даде ход на Европейската мрежа за развитие на селските райони

Европейската комисия даде ход на Европейската мрежа за развитие на селските райони на конференция на високо равнище по въпросите на развитието на селските райони в Кипър. Тази мрежа ще свърже отговорни за политическите решения лица, администратори, представители на академичните среди и други ключови фигури в областта на развитието на селските райони от целия Европейски съюз, за да се отговори на изискванията на 21-ви век, предаде Рапид.

Селските райони представляват 91 процента от територията на ЕС и над половината от населението му живее в тях. В много държави-членки вече функционират национални мрежи за развитие на селските райони, които ще спомогнат за прилагането на схеми, финансирани от политиката за развитие на селските райони на ЕС.

Ползата от размяната на идеи, информация и опит при тези взаимодействия ще нарасне дори още повече с преминаването към обмен на общоевропейско равнище. Получаваната от Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР) обратна информация ще има отражение върху политиката за развитие на селските райони.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.