cbc / Финансирани проекти

  • A+
  • A-

Проект "Сътрудничество за развитие на земеделието в трансграничния район" BG2005/017-455.01.03.01.16

Бенефициент: Асоциация на дунавските общини „Дунав”

Проектът, изпълняван от АДО „Дунав” има за цел да изучи румънския опит в насърчаване на земеделието и модерните земеделски практики и да го приложи в част от българските Дунавски общини.

Целеви по проекта са общините Белене, Свищов, Никопол, Ценово и Гулянци.

Обща цел: поддържане на дълготрайно партньорство на местно ниво между общините от трансграничния  регион, които са членове на Асоциацията на дунавските общини „Дунав” и Сдружението на работодателите в Oltenia Region – Крайова за изпълнение на общи трансгранични дейности и инициативи.

Конкретни цели: Стимулиране на развитието на земеделието и модерните земеделски практики в целевите общини като периферни трансгранични региони, чрез трансфер на румънския опит в областта на земеделието, местното икономическо развитие и планиране.

Целеви групи:        

  • Бизнесмени от двете целеви общини; 
  • Експерти в общините; 
  • Общински съветници; 
  • Фермери, развиващи земеделска дейност.

Основни дейности: Служители в техните администрации, както и представители на местния фермерски бизнес участваха в работни срещи, обучителни пътувания и семинари. Другите дейности по проекта включваха проучване и анализ на румънския опит и добри практики в областта на нормативната уредба за насърчаване на земеделието и търговията със земеделска продукция в трансграничния регион, проучвания за възможностите за подобряване на нормативната база в дунавските общини, издаване на печатни материали и др. 

Контакти:
e-mail: adrm_danube@abv.bg
 

 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.