cbc / Финансирани проекти

 • A+
 • A-

Проект "Историческо и културно наследство – основа за развитие на туризма в Монтана и Каракал" BG2005/017-455.01.03.01.17

Бенефициент: Асоциация за заетост, обучение и алтернативни социални дейности – Монтана БГ

Продължителност на проекта
12  месеца

Цели на проекта
Обща цел – създаването на благоприятни условия за развитие на туризма и всички заинтересовани страни в района Монтана Каракал 

Специфична цел
Разработването на план за развитие на трансграничния региоп чруз създаването на мрежа от частни фирми и държавни институции за промоциране на еко туризма основан на културни природни и гастрономически забележителности.   

Партньори
Община Каракала

Целеви групи

 • Институциите отговорни за туристическото развитие на региона  
 • Поне 30 представители на отговорните институции вземащи решение от   Монтана и Каракал
 • Поне 6 представители на  Туристически информационен център – Монтана и Каракал
 • Поне 15 представители на фирми от бранша на туризма

Крайни бенефициенти

 • МСП от сектора на туризма
 • Заети в сферата на туризма 
 • Туристи

Очаквани резултати

 • Разработване и разпространяване на стратегия за развитие на туризъм щадящ околната среда ;
 • Повишаване на способноста и възможностите за развитие на региона;
 • Подготовка на целевите региони за справяне с предизвикателствата сързани със следващите ТГС политики   

Основни дейности

 • Управление – Управление на проекта/Разработване на план за развитие на региона       
 • Разработване на ТГС туристическа визитка основана на съществуващите дадености
 • Разработване на ТГС маркетингово проучване и комуникационен план и представяне на нов туристически продукт   
 • Публичност
Контакти:
e-mail: mdzsr_itzina@abv.bg

 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.