cbc / Финансирани проекти

  • A+
  • A-

Проект "Планиране и проектиране на българо-румънски селски пазари" BG2005/017-455.01.03.01.18

Бенефициент: Търговско-промишлена палата Враца

Продължителност:
ноември 2007 - ноември 2008 година.

Общата стойност на бюджета е 41 040 Евро със съфинансиране от страна на  ТПП Враца в размер на 4186.08 Евро.

Партньори на ТПП Враца в осъществяването на проекта са Асоциация за осигуряване на качеството – АСКАЛИТАТ  Долж, Румъния и Община Враца. 

Проект „Планиране и разработване на концепция за изграждане на трансгранични селски пазари” е насочен към изграждане трансгранично сътрудничество за валоризация и промоция на селските пазари в граничния регион както и включването на тези пазари в мрежи и програми на ЕС.

В рамките на проекта ще се идентифицират необходимите условия за създаването на селски пазари в граничните региони като се използват съществуващите добрите практики на ЕС в тази област. В процеса на изготвянето на концепцията за бъдещите пазари ще бъдат обхванати всички заинтересовани лица като земеделски производители, търговци, фермери, агро специалисти и публични институции.

Като заключителни дейности по проекта са предвидени идентифицирането на потенциални места за израждането на селски пазари в двата гранични региона и изработката на маркетингов анализ за тяхната жизнеспособност. 

С настоящият проект ТПП Враца в партньорство с Асоциация за осигуряване на качеството и Община Враца имат за цел да подкрепят икономическото развитие в  областите Враца и Долж чрез стимулиране търговията и производството на селскостопанска продукция. Изготвените по проекта анализи ще бъдат използвани когато това бъде необходимо за подготовката и изграждане на селски пазари, който ще могат да кандидатстват за финансиране по Структурните фондове на ЕС.

Контакти:
e-mail: cci-vr@bitex.com

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.