cbc / Финансирани проекти

  • A+
  • A-

Проект "Надграждане на капацитет на малкия бизнес в регионите на Силистра и Калараш след присъединяването към Европейския съюз" BG2005/017-455.01.03.01.19

Бенефициент: Фондация „Микрофонд София” – клон Силистра

Общата цел на проекта е повишаването на капацитета на малките и микропредприятия, на фермери/животновъди от районите Силистра и Кълъраш след присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз за повишаване на тяхната конкурентноспособност и в принос към по-нататъшното развитие на граничния регион.

Преки бенефициенти на проекта са повече от 50 малки предприятия и фермери/животновъди от двете страни на границата със сходни и допълващи се дейности. Част от предприемачите са установили близки бизнес контакти поради участието си в обучения в Силистра и Кълъраш. В рамките на проекта е подготвена информационна брошура за европейските структурни фондове, както и друга полезна информация, достъпна до повече от 200 български и румънски предприемачи.

Очаквани резултати:       

  • Информиране на малки предприятия и фермери/животновъди от граничния регион за предизвикателствата и възможностите след присъединяването към ЕС; 
  • Обучение на малки предприятия за използването на ЕСФ и други кредитни институции; 
  • Разработване на идеи за бизнес проекти; 
  • Установяване на нови бизнес партньорства в граничния район Силистра – Кълъраш; 
  • Разработване на тематична брошура за ЕСФ, полезни адреси и институции за микрокредитиране, европейски изисквания към бизнеса.
Контакти:
e-mail: viva@ngorc.net

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.