Новини / Актуално

RSS
  • A+
  • A-
23-12-2008

Приходите от земеделие в ЕС са спаднали с 4,3 процента

Приходите от земеделие на фермерите и доходите на работещите от сектора в Европейския съюз през 2008 година са спаднали с 4,3 процента, но в България и Румъния са нараснали съответно с 24,5 и 21,4 процента, сочат данни Евростат, цитирани от БНР.

Земеделските приходи обаче отчитат голям спад в Белгия (-25,6 на сто), в Латвия (-17,5 процента), в Естония (-22,1 на сто) и във Франция (-9,2 на сто).

В същото време селскостопанското производство в ЕС се е увеличило с 4,3 процента, но това не се е оказало достатъчно, за да компенсира поскъпването на производствените материали с 10,8 процента, главно заради силното покачване на цените на торовете (+52,8 процента), на енергията (+13,6 процента) и на животинските храни (+10,8 на сто).

В България и Румъния силното увеличение на земеделските приходи най-вероятно се дължи на по-големия дял държавни помощи за земеделие или на увеличението на средствата, отпускани по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП).

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.