cbc / Финансирани проекти

 • A+
 • A-

Проект "E3 – Европейско екологично образование за устойчивост" BG2005/017-455.01.03.01.20

Бенефициент:  СОУ „Цар Симеон Велики” – Видин

Целеви групи:

 • 15 ученика от Средно общообразователно училище „Цар Симеон Велики;
 • 15 ученика от Гимназия „Индепендента”;
 • 3 модератори от работния екип в България;
 • 3 учители, ръководещи работата на учениците от румънската група. 

Крайни бенефициенти:

Преки бенефициенти на резултатите от дейността на работните екипи:

 • 1226 ученици от СОУ „Цар Симеон Велики”: на възраст между 8 и 19 години;
 • 839 ученици от Гимназия „Индепендента” в Калафат на възраст между 14 и 19 години;
 • 90 учители от СОУ „Цар Симеон Велики”;
 • 79 учители от Гимназия „Индепендента” в Калафат.

Косвени бенефициенти:Ученици от други училища във Видин и Калафат; учители от други училища във Видин и Калафат; родители; местните граждани в областите Видин и Долж;местните медии в двата региона; младежки организации на територията на Видин и Калафат. 

Основни дейности:

 • Дейност 1: Подготвителен етап и създаване на екип – прозрачен и качествен подбор на 30 ученици, участници в работния екип и задълбочено запознаване с информация относно целите на проекта и приноса на Европейския съюз за всички ученици и учители от двете училища.
 • Дейност 2: Медийна кампания – подкрепа за финансовата помощ от ЕС и осведомяване за целите и приоритетите на Фонда за Съвместен фонд за малки проекти за трансгранично сътрудничество между България и Румъния.
 • Дейност 3 Осъществяване на семинари, проведени в България и Румъния.
 • Дейност 4 Финална презентация – проведена във Видин, България с участието на 30 ученици и 10 учители от екипите на двете училища.
 • Дейност 5: Подготовка и разпространение на публикации – каталози/еко-календари, брошури, рекламни химикалки, рекламни картички, рекламни календари, рекламни туристически раници, рекламни тениски и шапки.
 • Дейност 6: Заключителна фаза – краен отчет на всеки от партньорите; Финален технически отчет; Финален финансов Отчет.

Очакваните резултати са:

 • Създаване на устойчива ученическа структура – трансграничен екоклуб  
 • Повишена информираност на учениците и местната общественост за трансграничните екологични инициативи, част от кампаниите за почистване, организирани от проектните дейности;
 • Утвърждаване на добри практики за образователен обмен между ученици и учители от двете училища; 
 • Създаване на съвместни продукти – брошури, каталози, еко-календар, доклади, представление, презентации.

Контакти:
e-mail: csv_vidin@mail.bg

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.