cbc / Финансирани проекти

 • A+
 • A-

Проект "Куклената постановка – успешен модел за развитие и популяризиране на културен продукт през европейските граници и аудитории" BG2005/017-455.01.03.01.12

Бенефициент: Куклен театър – Видин 

Основна цел: да насърчи културно и трансгранично сътрудничество в областта на културата между районите Видин и Калафат. 

Специфични цели:
 • Да създаде модел – съвместно куклено представление с участието на български и румънски театрални артисти;
 • Да насърчи и подкрепи развитието на кукленото изкуство в трансграничната област Видин – Калафат;
 • Да осигури информация за начините за разработне, финансиране и популяризиране на културни продукти;
 • Да създаде устойчиви връзки в областта на културата между артисти, държавни служители и бизнеса в трансграничния район;
 • Да подпомогне пътя на местните български и румънски артисти към европейската сцена и пазар чрез по-добро разбиране и прилагане на механизми за финансиране и популяризиране.  

Целеви групи:

 • Служителите на Куклен театър Видин;
 • Служителите на Музея на изкуството и етнографията в Калафат;
 • Участниците в два семинара, които ще се запознаят с добрите практики за финансиране и популяризиране на културни продукти и установяване на контакти;
 • Деца, родители и жители на трансграничния регион, които ще посетят кукления спектакъл. 

Крайни бенефициенти:

 • Артисти и културни дейци от трансграничния регион Видин – Калафат, които ще използват модела за разработване и популяризиране на куклено представление за създаването и разпространението на съвместни културни продукти. Местни артисти ще извлекат огромна полза от дейностите в Центъра за насърчаване на културата, чиято главна задача ще бъде да поощри културни инициативи на трансгранично равнище;
 • Жителите на двете общини, които ще се радват на среда със силни културни връзки и дейности;
 • Общини Видин и Калафат получават допълнителна възможност за културно и икономическо развитие, което от своя страна ще повиши резултата от изпълнението на проекта;
 • Най-младата публика в региона – в резултат на интензивната дейност на Куклен театър Видин, децата ще могат да видят и да се насладят на по-широк спектър от постановки, забавни герои и сюжети;
 • Други културни институции в съседните общини и райони ще използват добрата практика на проекта за техните дейности и за разработването на стратегии.

 Основни дейности:

 • Дейност 1 Система за организация и реализация на проекта;
 • Дейност 2 Формиране на Център за Насърчаване на културата Видин-Калафат
 • Дейност 3 Създаването на трансгранично куклено представление;
 • Дейност 4 Премиера на кукленото представление;
 • Дейност 5 Проучване на европейските културни програми и събития;
 • Дейност 6 Каталог на добрите практики на ЕС в развитието и подкрепата на културни продукти;
 • Дейност 7 Дискусионни семинари;
 • Дейност 8 Представяне на проекта;
 • Дейност 9 Финансово и оперативно управление. 

Контакти:
e-mail: dkt_vidin@abv.bg 

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.