Твоят глас в ЕС / Новини от ЕП

  • A+
  • A-
26-01-2009

Атанас Папаризов на посещение в Смолян

Младежката информационна мрежа за Южен централен район, която работи под ръководството на евродепутата Атанас Папаризов/ПЕС-БСП/, проведе първия си работен семинар за тази година на 24 и 25 януари в град Смолян.

Представителите на мрежата от петте области на Южен централен район за планиране дискутираха в рамките на семинара възможностите за подпомагане на НПО и общините, чиито представители са, при подготовката на проекти И при усвояването на средствата от структурните фондове. Те проведоха и практически занятия, свързани с писане на проектни предложения, работа по групи.

През втория ден от семинара в работата му взе участие и Атанас Папаризов. Специално за работната среща той бе подготвил мултимедийна презентация на тема: „Насърчаване на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност".

В рамките на посещението си в град Смолян евродепутатът Атанас Папаризов проведе приемна за граждани от 11 до 13 ч. в европейския офис в града, който беше официално открит в края на миналата година ( на бул. България № 69, до Общинския съвет на БСП ).

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.