Библиотека / Фондовете за България

RSS
  • A+
  • A-
08-03-2009

В-к “Старозагорски новини” за подпомагането на лозаро-винарския сектор

Представяме ви публикация на в-к “Старозагорски новини”, посветена на актуална селскостопанска тема, която бе обсъждана и на изложението „АГРА-2009” в Пловдив. Материалът е публикуван на 25.02.2009 г.

Приемат заявления за подпомагане на лозаро-винарите

Старозагорските лозаро-винари вече могат да подават заявления по националната програма за подпомагане на сектора, информираха от Областната разплащателна агенция - Стара Загора. Документите се подават директно в централното управление на Разплащателната агенция в София.
Кандидатите ще могат да кандидатстват по три мерки: "Преструктуриране и конверсия на винени лозя"; "Промоция в трети страни" и "Застраховане на реколта".

За миналата година са били одобрени за подпомагане четирима собственици на винени лозя от област Стара Загора, уточниха от ДФ "Земеделие". Двама от тях са извършили планираната инвестиция, а третият е получил междинни плащания. Общата стойност на преведените пари е близо 2 млн. лв. Четвъртият е с многогодишен план на инвестицията на стойност 1.1 млн. лв., който трябва да приключи на 31 май тази година. За направените инвестиции ДФ "Земеделие" ще възстанови 75% от разхода на лозарите.

От ДФ "Земеделие" уточниха, че по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя" ще се подпомагат дейности като презасаждане със или без смяна на местонахождението на лозята, смяна на сортовия състав на масива, подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство и др.

На финансово подпомагане по мярка "Промоции в трети страни" подлежат промоционални проекти, насочени към вина със защитено наименование за произход или географски указания, или вината с означение на винения сорт лоза.

По мярка "Застраховане на реколта" се подпомагат земеделски производители, които са застраховали реколтата си в избрана от тях компания. Финансовата помощ се предоставя само в случаи, когато реколтата е застрахована за съответната винарска година и сумата на полицата не надхвърля предполагаемата загуба на доход.

Автор: Ивайло ДИНКОВ (в-к “Старозагорски новини”).
Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.