Новини / Актуално

RSS
  • A+
  • A-
13-03-2009

Четири български мнения по Европейската Зелена книга за качеството на селскостопански продукти

Четири български становища от общо 560 по Зелена книга за качеството на селскостопанските продукти са получени в рамките на консултациите, които Главна Дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" на Европейската комисия проведе в края на 2008 г.

Представители на институциите, браншови организации, бизнеса и частни лица от 31 държави са коментирали предложенията на ЕК за регулация на стандартите на качество в аграрния сектор.

Министерство на земеделието, две браншови организации и една фирма от България са изпратили своите предложения по темата, показва разбивката, предоставена от ЕК.

Еврокомисар Мариан Фишер Бойл заяви, че получените мнения и препоръки са повече от очакваното. Те ще бъдат използвани при съставянето на стратегически предложения за качество на земеделските продукти, която ще бъде публикувани през май и приети в края на месеца.

ЕК призовава заинтересованите страни по темата да разгледат документа и дадат отново своите мнения, преди окончателните предложения да бъдат разгледани и гласувани от ЕП през 2010 г.

Портал Европа ви представя Зелената книга относно качеството на селскостопанските продукти: продуктови стандарти, изисквания към селскостопанското производство и схеми за качество (341.36 Kb) на български език.

Запознайте с мненията по Зелената книга относно качеството на селскостопанските продукти: продуктови стандарти, изисквания към селскостопанското производство и схеми за качество ТУК.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.