cbc / Финансирани проекти

  • A+
  • A-

Проект „Популяризиране на природните, историческите и екологичните ресурси, подходящи за развитие на туризма и проект на обща стратегия за развитие на алтернативния туризъм в област Плевен и окръг Олт” BG2005/017-455.01.03.01.15

Бенефициент: Фондация „Перпетуум-мобиле”, Плевен

Партньор(и): Община Корабия, Румъния

Цели на проекта:
Основни цели:
Подобряване на координацията и сътрудничеството между институциите и партньорските организации от двете страни на границата с цел стимулиране на трансграничните контакти и създаване на подходящи условия за устойчиво развитие на туризма.

Целеви страни/региони:
България, Област Плевен, Общини Плевен, Червен Бряг, Гулянци, Дона Митрополия, Белене, Никопол и Искар;
Ропания; Префекртура Олт.

Целеви групи:
·        Участие на представители на общинските власти в областите Плевен и Олт в проектните дейности ;
·         Участие на представителите на малки и средни предприятия, свързани с туризма, туроператори и агенции от региона в реализирането на проекта;
·         Представители на месни агенции, асоциации за развитие, както и на юридически лица,работещи в същата сфера;
·         Представители на местните и национални медии.

Крайни бенефициенти:
·         Представители на отделите за развитие в Префектура Олт и Област Плевен;
·         Туристи, които използват промоционалните материали и посещават интернет страниците;
·         Местното население в областите, които ще бъдат посетени от туристи
·         По-широк кръг от представители на области Олт и Плевен.

Основни дейности:

Дейност 1:
Формиране на група от опитни експерти в областта на екологията, историята и туризма и провеждане на обучение по мотивация и работа в екип.

Дейност 2: Кабинетно проучване на съществуващите водещи природни, културни и исторически обекти е Област Плевен и Префектура Олт.

Дейност 3: Наемане на оборудване.

Дейност 4: Пълно изследване на туристическите ресурси

Дейност 5: Разработване на обща стратегия за развитие на алтернативен туризъм с предложения за подобрения на съществуващата туристическа инфраструктура.

Дейност 6: Представяне на общата стратегия пред местните органи за самоуправление, неправителствените организации, партньорите и институциите от двата региона в два семинара.

Дейност 7: Публикуване на туристически справочник с информация за туристическите обекти на румънски, български и английски език.

Дейност 8: Създаване на интернет страница с материали от туристическия справочник и връзки с други уебстраници.

Дейност 9: Промоционален компактдиск

Дейност 10: Провеждане на обучение за възможностите за финансиране на проекти от общата стратегия от страна на ЕС.

Контакти:
e-mail: 
perpetuum_mobile@abv.bgnciobg@gmail.com
http://perpetuum-mobilebg.com/index.html

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.