Твоят глас в ЕС / Мандат 2007-2009: равносметка

  • A+
  • A-
09-05-2009

Душана Здравкова (ЕНП-ЕД - ГЕРБ) - Отговори на Въпросника на българския евродепутат

Представяме ви отговорите на г-жа Душана Здравкова на Въпросника на българския евродепутат, съставен от Портал ЕВРОПА в края на мандата на ЕП.

Към екипа на евродепутата:

1. Брой на направените изказвания в пленарната зала на ЕП. – 26 изказвания

2. Брой на зададените въпроси: 10 писмени въпроса

3. 1 път докладчик - Доклад относно годишния доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2007 г.

4. 6 пъти докладчик в сянка.

5. Брой и местоположение на създадени информационни офиси в страната – Един информационен офис в гр. Варна, ул. „Македония” 82/84

6. Брой на лицата, работили под различни форми в екипа в България и в ЕС – повече от 10, като при провеждането на всяка една инициатива, освен доброволци са се включвали и консултанти.

Още за Душана Здравкова - вижте на нейния уебсайт.

Към самия депутат:

1. Какви предизборни ангажименти поехте към избирателите си през 2007 г. и какъв процент от тях смятате, че сте изпълнили в края на настоящия мандат?

През 2007 г. аз обявих на избирателите свой план Е/ по аналогия на европейския план Д– демокрация, диалог и дебат/, който включва– Електронна държава, Екология и Енергетика.

Освен обявените приоритети, Европейският парламент постави пред мен  и много нови предизвикателства – премахване на визовия режим за САЩ, активизиране на младите хора и въвличането им в процеса на вземане на решения, повече сигурност и безопасност не само в региона на Черно море, но и в други географски региони, например  цялостна политика срещу пиратството, от което пострадаха и български граждани, повишаване на икономическия растеж и социалната интеграция в Родопския регион и много други.

2. Вашето мнение за най-значимите постижения, извършени лично от Вас като член на ЕП?

Доволна съм, че имах възможност да работя по докладите на ЕП за електронното правосъдие, като взех участие във всички дебати и в пленарна зала представих и постиженията на българската съдебна система в областта на информационните технологии. Установих добри отношения и сътрудничество със зам.- председателя на Европейския парламент – Даяна Уолис, с която можах да срещна и колеги магистрати от България и да планираме бъдещи общи инициативи в тази област.

В областта на правосъдието поддържат непрекъснати контакти с моите колеги юристи от България и благодарение на това беше реализиран първия антикорупционен проект „Холистична оценка на напредъка на  България по Глава „Правосъдие и вътрешен ред” от доклада на ЕК от 2007 г., който беше публикуван на сайта на ВСС.

В областта на екологията работих активно с различни екологични организации от моя регион- Черноморския, както и от цялата страна . По мое настояване в ЕП бяха разгледани и изслушани редица български петиции срещу безотговорното унищожаване на природата в страната ни. Съдействах при внасянето и изслушването на първата българска петиция срещу преминаващите тирове през Габрово. Участвах в организацията и провеждането на посещение на делегация на комисията по петиции в България, по време на която членовете се започнаха на място с проблемите, изложени в петициите на гражданите.

Дейността ми като член на комисията по петиции ми даде възможност да направя нещо, което е с реални и видими резултати.

Подкрепих редица доклади и резолюции в областта на енергетиката, но в тази област заложих по вече на екипния принцип и на експертността на други колеги. Аз лично се боря за повече възобновяеми източници на енергия и на т.н. „зелена” енергия, което е и приоритет на моята политическа група- ЕНП.

3. Кои ваши идеи не успяхте да реализирате като евродепутат?

4. Каква оценка бихте поставили сам/а/ на себе си по шестобалната система за цялостно представяне като евродепутат през мандата?

5. Как оценявате Вашия личен принос към работата на политическата група в ЕП, към която принадлежите?

6. Каква оценка бихте поставили на вашата политическа група в ЕП по шестобалната система за цялостно представяне на европейската сцена през изтичащия мандат на ЕП?

7. Каква оценка бихте поставили на вашата българска политическа сила по шестобалната система за цялостно представяне на европейската сцена през изтичащия мандат на ЕП?

(общ отговор на въпросите от 3 до 7): За мен по-важна от самооценката е оценката, която българските граждани ще направят. Надявам се това да стане въз основа на резултатите и реално свършените неща, а не само от декларираните дейности.

8. Чия оценка за вашата лична дейност в ЕП смятате за най-важна: на партията, към която принадлежите в България, на политическата група в ЕП, в която членувате, или на вашите избиратели?

Категорично оценката на избирателите е най-важна за мен. Не трябва да забравяме, че Европейският парламент е единствената институция на гражданите. Тя трябва да работи за тях, а политическите групи и партиите са само механизъм за осъществяването на това.

9. Възнамерявате ли да направите публичен отчет на своята дейност в периода 2007-2009 г. и кога и къде; ако не – защо?

През целия период на мандата ми представях ежемесечни отчети, както и календар на планираните от мен дейности. В края на всяка година публикувах годишни отчети, а сега съм изготвила и цялостен отчет на работата ми като евродепутат, като председател на сдружение”Граждани за европейско развитие на България”, както и отделно инициативи за политическа партия ГЕРБ.

10. В случай, че възнамерявате да направите публичен отчет, ще включите ли в него и финансови аспекти – ако да, какви ще са те, ако не – защо?

В отчета за дейността ми като евродепутат, който вече е публикуван, не съм включила финансовите аспекти, тъй като ежемесечно представям отчетни документи във финансовата служба на Европейския парламент. Контролът за това е изключително строг. В случай на интерес съм готова да предоставя информация по конкретни инициативи или въпроси свързани с тяхното отчитане.

11. От срещите Ви с българските избиратели, кое е нещото, което най-много Ви впечатли и с какво?

Много често хората поставят проблемите си и търсят съдействието ни. В този смисъл всяка среща е важна и значима. Не мога да скрия пристрастието си към срещите с млади хора и най-вече тези, които търсят своята реализация не чрез партийните централи, а чрез защита на граждански каузи като влагат много професионализъм. Бих искала да спомена специално срещата ми с незрящия фермер Драгомир Цветанов на 29 години, болен от диабет. С него се запознах задочно, чрез публикация в медия, която ме впечатли. Градушка беше срутила покрива на обора, в който той отглежда стадото си.  Моят екип му оказа съдействие  да поправи обора, но по- важно е, че успяхме да поставим неговия проблем, както и на много хора с увреждания директно в Брюксел, където той сам занесе своята молба.

12. Има ли бъдеще Лисабонския договор? Защо?

След като Сенатът на Чехия одобри договора, Ирландия остава единствената държава, която все още не го е ратифицирала. Това най-вероятно ще се случи до края на годината на специалния референдум организиран от ирландското правителство. След като и това стане факт реформираният Европейски съюз ще направи изключително важна стъпка към превръщането си от организация на правителствата в съюз на гражданите на страните-членки.

13. Каква е вашата позиция – мит или реален проблем са промените в климата? Защо?

Факт е, че средните температури на планетата ни са се покачили през последните 50 - 100 години, но не считам, че промените са до толкова катастрофални, колко някой се опитват да ги изкарат. Но също така е факт, че човечеството има огромно влияние върху заобикалящата го среда и вече е в състояние да направи промени, които могат да бъдат и необратими. Поради тази причина ние носим огромната отговорност да се грижим не само за себе си, а и за всички останали живи организми на планетата.
14. Необходима ли е Обща енергийна политика на Европейския съюз?

Събитията от последните години показаха, че страните-членки на Европейския съюз най-добре разрешават енергийните си проблеми като работят заедно. За това е необходимо, а и е време да се приеме една обща стратегия, която улесни и систематизира общите усилия.

15. Как оценявате отношенията Европейски съюз – Русия?

Русия винаги е била сред най-важните партньори на Европейския съюз. Макар да има разминаване по някой въпроси от интерес и за двете страни, считам че към момента отношенията са поставени на прагматична основа, която дава добри резултати.

16. Адекватно ли реагира Европейският съюз на икономическата криза?

Европейския съюз реагира по възможно най-добрия начин на сегашната икономическа криза. Разработените програми и заделените средства ще подпомогнат икономиката на Европа и ще гарантират стандарта на живот на гражданите. Ако все пак някой счита, че реакцията е била бавна, ще напомня, че Европейския съюз е организация на 27 държави, всяка със собствени интереси и влияние, и е с население от над 500 милиона души.

17. Кой според вас е основният въпрос, който ще бъде в дневния ред на ЕП през новия мандат – до 2014 г.?

Основният въпрос пред Европейския парламент за следващия мандат ще бъде довършване на реформите започнати с Лисабонския договор и отразяването им в европейското законодателство.

18. Вашето мнение за рубриката “Осемнайсетте” на Портал ЕВРОПА?

Мисля, че през тези две години ние работихме на една вълна – „Европа по-близо до българските граждани” и това определено даде резултат. Моята препоръка е: Повече анализ и оценка на конкретните дейности и инициативи, както в Европейския парламент, така и в България и повече критичност. Успех!
Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.