Твоят глас в ЕС / Мандат 2007-2009: равносметка

  • A+
  • A-
09-05-2009

Кристиан Вигенин (ПЕС-БСП) - Отговори на Въпросника на българския евродепутат

Представяме ви отговорите на г-н Кристиан Вигенин на Въпросника на българския евродепутат, съставен от Портал ЕВРОПА в края на мандата на ЕП.

Към екипа на евродепутата:

1. Брой на направените изказвания в пленарната зала на ЕП. - 24

2. Брой на зададените въпроси: а/ писмени - 3, б/ устни. - 1

3. 2 пъти докладчик.

4. 2 пъти докладчик в сянка + съвносител на 8 резолюции, приети от ЕП.

5. Брой и местоположение на създадени информационни офиси в страната.

1 централен офис в София, 1 в Ямбол, 1 в Благоевград, 1 в Плевен; към това могат да се добавят и общите информационните офиси на Делегацията на българските социалисти: Бургас, Варна, Русе, Видин, Пловдив и София.

6. Брой на лицата, работили под различни форми в екипа в България и в ЕС.

В момента в екипа на трудови договори работят: 1 в Брюксел и Страсбург, 1 в Брюксел, 6 в София, 1 в Ямбол, 1 в Благоевград, 1 в Плевен. За периода в Брюксел и Страсбург съм имал 4 стажанти и 2 сътрудници, които в момента са на друга работа.

ВИЖТЕ ТУК ПЪЛНИЯ ОТЧЕТ НА ЕВРОДЕПУТАТА! Още за Кристиан Вигенин - вижте на неговия уебсайт.

Към самия депутат:

1. Какви предизборни ангажименти поехте към избирателите си през 2007 г. и какъв процент от тях смятате, че сте изпълнили в края на настоящия мандат?

През мандата съм се ръководил изцяло от приоритетите, които си поставих при избирането ми за член на Европарламента и за зам.-председател на Групата на социалистите в ЕП, не е сериозно да давам оценка в проценти за реализирането им, нека избирателите преценят доколко съм бил ефективен в тяхното отстояване:

- изпълнение на предизборните ангажименти на Платформа „Европейски социалисти” като цяло и в частност в сферата на външната политика;

- утвърждаване на България като равностоен член на ЕС и противодействие на опитите за прилагане на двойни стандарти към страната;

- подкрепа за реализиране на приоритетите на правителството по въпроси, отнасящи се до Европейския съюз;

- засилване на ролята на България като фактор в Черноморския регион и Югоизточна Европа;

- работа по осигуряване на политическа подкрепа за присъединяването на България към Икономическия и валутен съюз;

- изпълнение на ангажиментите, произтичащи от отговорностите като зам.-председател на Групата на ПЕС (председател на Работната група за борба с крайната десница, връзки с неправителствени организации, младежка политика, връзки със Социалистическия Интернационал, политика към Източните съседи на ЕС);

- отстояване в Бюрото на Групата на ПЕС на специфичните интреси на новите страни-членки;

- открояване на капацитета и разширяване на влиянието на българските евродепутати-социалисти в Групата на ПЕС;

- подобряване на комуникацията и широко информиране на българските граждани за дейността на Европейския парламент и ЕС като цяло, с акцент върху младежката аудитория;

- интегриране на евродепутатите като важен елемент в системата на политическо взаимодействие в рамките на БСП.

2. Вашето мнение за най-значимите постижения, извършени лично от Вас като член на ЕП?

В ЕП се работи екипно и няма да бъде коректно да си припиша изцяло заслугите за една или друга инциатива, но бих откроил някои теми, по които работих системно и имам съществен принос:

- работата ми по цялостната организация на дейностите на Групата на ПЕС, свързани с борбата срещу крайната десница в Европа, между които изготвяне и прокарване в ЕП на резолюция срещу засилването на екстремизма в Европа; в рамките на мандата беше популяризирано непознатото за много колеги спасяване на българските евреи през Втората световна война.

- работата ми както в Комисията по външна политика, така и в ръководството на Групата на ПЕС по отношенията на ЕС със страните от Западните Балкани, с Русия, Украйна, Молдова и Турция, както и популяризирането на идеята на ПЕС за създаване на Черноморски съюз по примера на Средиземноморския съюз;

- усилията ми да предизвикам вниманието както на Групата на ПЕС, така и на ЕП като цяло към проблема с прилагането на двойни стандарти от страна на Европейската комисия към България;

- инициативите, свързани с Годината на междукултурния диалог (2008 г), които популяризираха българската култура и изкуство;

- работата ми по осигуряване на достъп до информация на българските граждани за Европейския съюз както чрез инициативите в България, така и чрез натиска към ЕК да осигури версии на български език на информацонните портали на европейските институции;

- работата ми по изработването на “Статут на асистентите” на евродепутатите, който от следващия мандат ще им гарантира много по-голяма сигурност и заедно с това ще предотврати възможностите за злоупотреби със средства на европейските данъкоплатци.

3. Кои ваши идеи не успяхте да реализирате като евродепутат?

Като член на ръководството на Групата на ПЕС не успях в достатъчна степен да активизирам младежката политика на социалистите и въпреки някои спорадични инициативи, реализирани за пръв път с Европейския младежки форум (организация, в която членуват всички европейски младежки структури), не успях да предложа и защитя дългосрочна стратегия, вкл. структурирането на постояннодейтваща Работна група по младежка политика. Ако получа отново шанс, това ще бъде един от основните ми приоритети в първата половина от мандата.

За сметка на това пък в България реализирах многобройни инициативи с млади хора, младежки и ученически организации.

4. Каква оценка бихте поставили сам/а/ на себе си по шестобалната система за цялостно представяне като евродепутат през мандата?

Самооценката никога не звучи убедително, особено от устата на политик, така че нека оставим това на гражданите. Мога само да кажа, че съм положил всички старания да оправдая доверието на хората, които ни подкрепиха на изборите през 2007 г., но и със съзнанието, че съм представител в ЕП не само на тях, а на всички българи.

5. Как оценявате Вашия личен принос към работата на политическата група в ЕП, към която принадлежите?

Имах шанса и отговорността да бъда единствения зам.-председател на Групата на ПЕС от Централна и Източна Европа. Това в известна степен ме натовари с повече очаквания и отговорности, но оценката на по-опитните ми колеги е, че съм се справил успешно с това предизвикателство. Подчертавам отново, че работата в ЕП и особено в собствената политическа група е екипна, аз заварих един добър екип през 2007 г. и смятам, че намерих своето място в него.

6. Каква оценка бихте поставили на вашата политическа група в ЕП по шестобалната система за цялостно представяне на европейската сцена през изтичащия мандат на ЕП?

И тук ще се въздържа от конкретни оценки. Ще кажа само, че благодарение на добрата стратегия на Групата на ПЕС и високия професионализъм и дисциплина на евродепутатите-социалисти, ние много често успявахме да налагаме нашата линия, независимо че Групата на ЕНП имаше значително числено превъзходство.

7. Каква оценка бихте поставили на вашата българска политическа сила по шестобалната система за цялостно представяне на европейската сцена през изтичащия мандат на ЕП?

Самокритичността не бива да ни напуска, но бих подчертал, че всеки един член на нашата делегация беше със сериозен парламентарен, политически и международен опит, което стана предпоставка за високата индивидуална активност, като заедно с това обаче успяхме да изградим и екпен дух, който е много важен за успеха в такава многонационална среда.

8. Чия оценка за вашата лична дейност в ЕП смятате за най-важна: на партията, към която принадлежите в България, на политическата група в ЕП, в която членувате, или на вашите избиратели?

Аз смятам, че тези три фактора не могат да бъдат противопоставяни – не е възможно да имаш ниска оценка от избирателите и едновременно с това да те цени високо партията или политическата група. Както и ако твоята политическа група не одобрява дейността ти, как тогава избирателите или партията ти могат да те оценят високо? Ако работиш добре – ще имаш добра оценка от всички. И обратното.

9. Възнамерявате ли да направите публичен отчет на своята дейност в периода 2007-2009 г. и кога и къде; ако не – защо?

На 9 май, Деня на Европа, отчетът за дейността ми ще бъде публикуван на личния ми сайт http://vigenin.eu, който за мен е важен елемент от информационната ми политика, затова и влагам много усилия да бъде лесен за навигация и винаги актуален. Междувременно аз, както и моите колеги, вече сме направил отчет пред 47 Конгрес на БСП през ноември миналата година, както и пред Националния съвет на БСП през март т.г.

10. В случай, че възнамерявате да направите публичен отчет, ще включите ли в него и финансови аспекти – ако да, какви ще са те, ако не – защо?

По принцип няма практика да се правят финансови отчети. Миналата година публикувах финансов отчет за 2007 г., но примерът ми не беше последван. Ето защо сега се колебая дали да публикувам отчет за 2008 г. Ако бъда избран отново обаче, имам намерение да поискам ежегоден независим одит на разходите ми за поддържане на офиси, който да бъде публикуван на сайта ми, наред с всички декларации за имуществено състояние, конфликт на интереси и т.н.

11. От срещите Ви с българските избиратели, кое е нещото, което най-много Ви впечатли и с какво?

Не мога да определя конкретна тема или събитие, срещах се с различни хора, в различни райони на страната, с много различни проблеми. Общото е, че огромна част от тях имат очаквания членството в ЕС да помогне за решаването на проблемите им и вярват, че европейските институции работят в интерес на гражданите. Другото общо във всички мои срещи е, че хората очакват от своите представители не чудеса, а преди всичко уважение и разбиране, но за съжаление рядко го получават.

12. Има ли бъдеще Лисабонския договор? Защо?

ЕС има нужда от реформа и Лисабонският договор дава адекватни решения. Особено важно е, че с този договор повече правомощия се дават на Европейския парламент и на националните парламенти, които са пряко избрани от гражданите институции. Повече права получават и самите граждани, като например възможността чрез подписка да поискат законодателна инициатива от Европейската комисия. Затова аз вярвам, че Ирландия наесен ще каже „да” от втория опит и ЕС ще заработи по новите правила още от 2010 г.

13. Каква е вашата позиция – мит или реален проблем са промените в климата? Защо?

Промените в климата са реален, научнодоказан проблем. Възможно е насищането на въздуха с парникови газове да не е единствената причина за това, но със сигурност човешката дейност ускорява процесите. Ето защо аз съм привърженик на политиката за борба с промените в климата и смятам, че именно ЕС трябва да играе водеща роля в мобилизацията на човечеството за справяне с този проблем. Без привличавнето обаче към тези усилия на големите замърсители като САЩ, Китай, Русия, Индия, Бразилия, не само няма да постигнем успех, но рискуваме да разрушим икономиките си с екологични стандарти, които ще ги направят неконкурентноспособни. Групата на ПЕС изигра решаваща роля за приемането на т.нар. „пакет за климата” през декември 2008 г., а Партията на европейските социалисти извежда като един от своите приоритети в предстоящата кампания борбата с промените в климата и има конкретни предложения за следващите 5 години.

14. Необходима ли е Обща енергийна политика на Европейския съюз?

Да, аз подкрепям създаването на Обща енергийна политика на ЕС, защото това е единственият начин ЕС да гарантира енергийната си сигурност и независимост, както и да стои стабилно и респектиращо в отношенията с Русия и другите основни доставчици на енергийни ресурси. Заедно с това една Обща енергийна политика ще може да насочи ресурси към научни изследвания и развитие на високоефективно производство на енергия от възобновяеми източници. Важно е да има координирани действия по цялата верига от доставка на енергийни ресурси, производство на енергия и нейното ефективно използване.

15. Как оценявате отношенията Европейски съюз – Русия?

Смятам, че отношенията ЕС-Русия все още страдат от висока степен на идеологизация. Силен отпечатък върху тях има и разширяването на ЕС със страни, които исторически имат създадени много сложни двустранни отношения с Русия. Необходимо е обаче отношенията ЕС-Русия да бъдат градени на прагматична основа и да се търсят обединяващите теми и приоритети – например енергетиката, сигурността и борбата с тероризма, борбата с промените в климата, неразпространението на ядрени технологии, политика към общите съседи и т.н. В същото време ЕС трябва достатъчно ясно да поставя проблемите с човешките права и свободата на медиите в Русия. Решението на тези проблеми обаче може да става само в диалог, а не конфоронтационно. Вярвам, че новото начало в отношенията между САЩ и Русия ще допринесе за подобряването на климата и в отношенията ЕС-Русия.

16. Адекватно ли реагира Европейският съюз на икономическата криза?

Смятам, че ЕС не реагира достатъчно бързо и адекватно на кризата – Европейската комисия не можа и дори не се опита да поеме лидерска роля, а страните-членки проявиха твърде много егоизъм, опитвайки се да се спасяват поединично. Все пак постепенно се стигна до приемливи решения и до много по-висока степен на координация на антикризисните планове, като по-късно това единодействие беше развито и на срещата на Г-20. Сега обаче трябва да се вземат важни решения за регулирането на финансовите пазари и ЕС трябва да поведе тези усилия, така че да бъде окончателно предотвратена вероятността от подобна финансова криза в бъдеще. Друг важен елемент е мерките на правителствата все по-отчетливо да бъдат насочени към запазване на работните места или разкриване на нови, тъй като прогнозите предсказват драматично нарастване на безработицата в следавщите месеци.

17. Кой според вас е основният въпрос, който ще бъде в дневния ред на ЕП през новия мандат – до 2014 г.?

Предвиждам в дневния ред на ЕП в този период да изпъкнат три теми:

- Икономическата криза, мерките за преодоляването й и мерките за недопускане на подобни кризи в бъдеще;

- Лисабонският договор, неговата ратификация и прилагане на практика, което ще изисква реорганизация и на работата на ЕП, тъй като той ще стане съзаконодател по редица политики, които сега не са в неговата компетентност;

- подготовката и приемането на следващата бюджетна рамка на ЕС 2014-2020.

18. Вашето мнение за рубриката “Осемнайсетте” на Портал ЕВРОПА?

Поздравявам екипа на Портал „Европа” за усилията да информира гражданите за работата на техните представители в ЕП, това определно подпомага и нашата работа. Смятам обаче, че опитите за сравняване на активността и постиженията на евродепутатите на база формални критерии и в табличен вид не са особено коректни – само като пример бих споменал, че председателят на Групата на ПЕС Мартин Шулц не е бил докладчик нито веднъж за 5-те години на този мандат, което не му пречи да е най-влиятелния евродепутат в парламента. Ето защо бих насърчил включването на допълнителни критерии за оценка в бъдеще.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.