Портал ЕВРОПА представя

  • A+
  • A-
24-05-2009

Обществен мониторинг върху дейността на инспекторатите в централната администрация

По-добра обществена осведоменост за ефективността на инспекторатите в ключовите структури на централната администрация – това е целта на стартиралия граждански мониторинг.

Той се извършва от Фондация Европейски институт, онлайн-изданието Портал ЕВРОПА и Асоциация "Прозрачност без граници" с подкрепата на министъра по европейските въпроси Гергана Паси, която отговаря за Механизма за сътрудничество и проверка между България и ЕС.


Съвместната инициатива е под мотото „Сигнализирам за нередност: и какво?” и нейната идея е да бъде проследен и анализиран начинът, по който инспекторатите действат след подадени сигнали за нарушения. Това ще допринесе за повече прозрачност и за по-добро управление, смятат инициаторите.

За осъществяването на проекта, който обхваща инспекторатите на общо 24 ведомства, през месец май 2009 г. до техните ръководители се изпраща писмо от Европейския институт, Портал ЕВРОПА и Асоциация „Прозрачност без граници”.


В писмото ръководителите на инспекторатите се призовават да съдействат за този обществен мониторинг, попълвайки изчерпателно и в срок до 4 юни 2009 г. специално съставения от експертите в двете неправителствени организации унифициран въпросник.

Въпросникът цели да даде яснота за организацията и дейността на инспекторатите в 16 министерства, 6 агенции и 1 институт, както и в Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет.

Чрез попълването на въпросника ще се идентифицират данни за 2009 и за 2008 година по няколко направления:

Ще се съпостави броят на подадените сигнали срещу служители от съответната административната структура спрямо броя на извършените проверки по тези подадени сигнали, броя на направените предложения за образуване на дисциплинарно производство и броя на образуваните такива производства.

Наред с това чрез проучването ще се изясни в колко и в кои от ведомствата има приети и публикувани правила за осъществяване на контрол и извършване на проверки, както и за защита на анонимността на подаващите сигнали за корупция.

Въпросникът ще идентифицира също и начините, по които всеки от инспекторатите получава сигнали от граждани – телефон, електронна поща и др. Сред въпросите е и този дали съответният инспекторат публикува информация за своята работа на уебсайта на ведомството.

Също така ще се направи съпоставка между общия брой на служителите и незаетите работни места в инспекторатите.

Цялата предоставена информация ще бъде публикувана на Портал ЕВРОПА, както и на уебсайта на "Прозрачност без граници".

Резултатите от проучването ще бъдат обявени на специална пресконференция с участието на министъра по европейските въпроси Гергана Паси. Освен, че ще анализират позитивните и тревожните тенденции, експертите от участващите в инициативата организации ще формулират препоръки за по-добра ефективност на инспекторатите.

А какво мислят гражданите за инспекторатите и сигналите? Включете се още сега в анкетата на Портал ЕВРОПА - "Гражданите за работата на инспекторатите"!Портал ЕВРОПА приема и мнения на читатели за ефективността от работата на инспекторатите – ползвайте електронната ни поща или коментарното поле по-долу.

Вижте ТУК въпросника, изпратен от гражданските организации до ръководителите на инспекторатите с призив за съдействие в обществения мониторинг.

Вижте ТУК списъкa на инспекторатите, до които двете граждански организации и Портал ЕВРОПА изпратиха въпросника.


Какво е "инспекторат"? Инспекторатът, който е на пряко подчинение на министъра, анализира ефективността на дейността на администрацията; проверява спазването на вътрешните правила за организацията на работа; може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; извършва проверка на сигналите, молбите и жалбите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията; осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; и осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от органа на изпълнителната власт.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.