Европейски съюз / Дейности / Предприятия

  • A+
  • A-

ПРЕДПРИЯТИЯ

Европейският бизнес и индустрия са модерни и в много отношения успешни. Постоянно предизвикателство е все още създаването на нови работни места, отстояването на конкурентноспособността както и вървенето в крак с новите технологии. Успешното справяне с това предизвикателството е съществено важно за непрестанния растеж и за по-добрите перспективи. Политиката на ЕС за предприятията насърчава иновациите, предприемачеството и конкурентноспособността.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.