Квартал ЕВРОПА / Видео

  • A+
  • A-
25-06-2009

Експерти обучават представители на гражданските организации по успешни практики за добро управление в полза на гражданите в София - 23-24 юни 2009

На 23 и 24 юни 2009 г. в София се състоя обучение за представители на гражданския сектор в София, представящо модел за организация на дейностите, свързани с взаимодействието на местната власт и гражданския сектор, изготвен на базата на направените в рамките на проекта „София, Плевен, Сливен - добро управление в полза на гражданите" анализи, коментари и препоръките от регионалното обсъждане в края на май.

В рамките на проекта бяха осъществени четири анализа на различните аспекти на взаимодействието на органите на местната власт и местната администрация в София, Плевен, Сливен и в различни общини от ЕС със структурите на гражданското общество. Резултати от тези анализи бяха представени и дискутирани на три регионални обсъждания в София, Плевен и Сливен.

Проектът се осъществява от Европейския институт в партньорство със Столична община и общините Плевен и Сливен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проект на Европейския институт | Център за модернизиране на политики | Институт за европейски политики |
| Общи условия на портал Европа | Copyrights © 2003-2007 Europe.bg |
Информационната система е реализирана с финансовата подкрепа на ОСИ и ФОО - София
Страницата е съ-финансирана от Европейската Комисия. Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия.